ارسال مقاله

ارسال خبر

تماس با ما

معرفی سایت به دوستان

صفحه اول

  گالری تصاویر

 تماس با ما

انجمن های اشتهارد

 اخبار

 دریافت فایل

 نظر سنجی

 مقالات

 لينکهاي وب

نقشه ي سايت

درباره سایت

نقشه گوگل

 بازي

 روي خط خبر

 (rss)

وبلاگ

Yahoo! Messenger

X-WHOIS

 

 


الف الف


کد تلفن شهرها و شهرستان های استان اردبیل:

آبی بیگلو 0452328
آتشگاه /ارجستان 0452243
آراللو 0452363
آرخازلو 0452343
آزادلو 0452682
آغبلاغ رستم خان 0452255
آغبلاغ مشکین شهر 0452549
آغبلاق گدوک 0452576
آق بلاغ آقاجان 0451887
آق درق 0452579
آق قباق 0452784
آقاباقر 0452231
آقاحسن بیگلو 0452643
آقامحمدبیگلو 0452667
آقامیرلو 0452455
آقچه کند 0452276
آلمای علیا 0452596
آلنی 0452545
آلوارس 0452229
آلوجه فولادلو 0452371
آنی علیا 0452632
آهو 0452489
ابراهیم آبادآغدام 0452738
ابراهیم کندی وسطی 0452751
ابربکوه 0452265
ابلی سفلی 0452416
اجیرلو 0452742
احمدآباد 0452553
احمدبیگلو 0452555
ادلو 0452829
ارباب کندی 0452548
ارجق 0452552
اردبیل 0451
اردیموسی 0452248
اسب مرز 0452245
اسلام آبادجدید 0452745
اسلام آبادقدیم 0452746
اسماعیل کندی 0452731
اسکستان 0452469
اصلان دوز 0452782
اظماره 0452634
الماس 0452249
ام آباد 0452479
امیدچه 0452232
انار 0452534
اناویز 0452442
انزاب سفلی 0452238
انزاب علیا 0422239
انزان 0452573
اواشانق 0452452
اوجاق قشلاق خروسلو 0452836
اوچ بلاغ 0452839
اوزون قوئی 0452748
اولتان 0452732
اوماسلان 0452648
ایدر 0452795
ایران آباد 0452733
ایرینجی /خانه شهر 0452392
ایلخچی گرمی 0452629
ایلخچی کوثر 0452475
ایمیر 0452272
اینجلو 0452833
اینلو 0452372
ایوریق 0452388
اکبرآباد 0452683
باباش علیا 0452891
بابک 0452826
باروق 0452269
بالوجه میرک 0452535
بران علیا 0452789
برندق 0452484
بریس 0452342
برک چای 0452591
بفراجرد 0452437
بقرآباد 0452365
بلقیس آباد 0452376
بلوکانلو 0452498
بنماران 0452461
بنه 0452637
بنیادآباد 0452459
بودالالو 0452373
بودجه سفلی 0452798
بورستان 0452419
بوسجین 0452386
بویاغچلو 0452349
بیجق 0452544
بیلداشی 0452654
بیله سوار 0452822
بینه 0452636
پاراقشلاق 0452753
پارس آبادمغان 0452722
پرچین 0452644
پرمهر 0452646
پریخان 0452536
پریواتلو 0452744
پیرآغاج 0452478
پیراقوم 0452366
پیربداغ 0452418
پیله رود 0452341
تازه کندانگوت 0452662
تازه کندشریف آباد 0452271
تازه کندقدیم 0452752
تازه کندقره بلاغ 0452686
تپراقلو 0452254
ترزنق 0452431
تقی دیزج 0452234
توسعه /گرمی 0452624
تولون 0452655
تیل 0452468
تک بلاغ 0452672
تکانلو 0452652
تکچی 0452735
تکله کندی 0452734
ثمرین 0452226
جبارلو 0452581
جبدرق 0452538
جبه دار 0452227
جدا 0452676
جعفرآباد 0452882
جعفرلو 0452413
جمال آباد 0452541
جمایران 0452273
جید 0452353
جین قشلاقی 0452398
چاپاقان 0452583
چالگرود 0452414
چنارخروسلوداغ 0452699
چنارساریخان بیگلو 0452679
چناقرود 0452256
چونگنش 0452656
چونه خانلو 0452658
حاج خانعلی کندی 0452888
حاج عوض قشلاقی 0452739
حاجی تاپدوق 0452741
حاجی محمود 0452391
حسن باروق 0452236
حفظ آباد 0452321
حمزه خانلو/حسن کندی 0452642
حور 0452324
حکیم قشلاق 0452253
خان قشلاقی 0452759
خانقاه بفراجرد 0452439
خانقاه سفلی 0452356
خانقاه علیا 0452331
خانه شیر 0452389
خرم آباد 0452566
خلخال 0452422
خلیفه لوبیله سوار 0452885
خلیفه لومشکین شهر 0452585
خلیل آباد 0452367
خمس 0452433
خواجه بلاغ 0452351
خورخورعلیا 0452887
خیارک 0452259
دده بیگلو 0452539
درگاهلو 0452673
دره آباد 0452244
دستگیر 0452571
دشت مغان /شهرک /مغان 0452755
دلیک یاریقان /طاهرآباد 0452791
دم صغرلو 0452374
دمیرچی 0452684
دمیرچی خرابه سی 0452893
دوشانلو 0452572
دولت آباد 0452332
دوه چی 0452559
دیزج 0452665
دیولق 0452275
دیکداش 0452678
رضاقلی قشلاقی 0452396
رضی 0452582
رضی آباد 0452266
روح کندی 0452827
زاویه سنگ 0452561
زاویه کرد 0452477
زرج آباد 0452496
زرگر 0452577
زنگبار 0452685
زنگیر 0452681
زیوه 0452663
ساره بانلار 0452584
سامانلو 0452687
سامیان 0452252
سرخای کندی 0452793
سرعین 0452222
سروآغاجی 0452696
سریخانلو 0452567
سلطان آباد 0452233
سنگ آباد 0452495
سوسهاب 0452488
سکرآباد 0452417
شال 0452465
شام اسبی 0451577
شایق 0452235
شریف بیگلو 0452274
شعبانلو 0452551
شهرک /بعثت 0452645
شورستان 0452692
شورگل 0452884
شیخ احمد 0452261
شیرین بلاغ 0452311
شکراب /هاچاکندی 0452639
صفرلو 0452761
صلوات 0452589
صوفلو 0452476
صومعه 0452258
صومعه رودبار 0452444
طالب قشلاق 0452225
طاووس دره سی 0452688
طولش 0452436
عباسعلیلو 0452675
علی کهریز 0452563
عمران آباد 0452785
عنبران سفلی 0452327
عنبران علیا 0452354
فاراب 0452454
فخرآباد 0452547
فولادلوقوئی 0452832
فیروزآباد 0452494
قاسم کندی 0452666
قربانلو 0452677
قره آغاج 0452664
قره آغاج پشته 0452593
قره باغلار 0452562
قره تپه سبلان 0452241
قره تکانلو 0452796
قره خان بیگلو 0452669
قره شیران 0452394
قره قشلاق 0452453
قره قیه 0452546
قره لر 0452221
قزل درق 0452441
قزل قیه 0452355
قشلاق اینالی برات 0452892
قشلاق جلیللو 0452794
قشلاق حاج طهراج 0452881
قشلاق ساری قوئی شاهمار 0452781
قشلاق عبا 0452697
قصابه 0452542
قلعه برزند 0452668
قلعه جوق سبلان 0452268
قلی بیگلو 0452574
قلیچ خانلو 0452575
قورت تپه 0452554
قورت تپه مرادلو 0452598
قورتولموش 0452395
قوزلو 0452497
قوشاقشلاق 0452783
قوشه سفلی 0452587
قوناق قران 0452313
قیدقشلاقی 0452378
گرجان 0452264
گرده 0452347
گرمی /شهرک /ولیعصر 0452622
گزاز 0452443
گلشن 0452352
گللو 0452357
گلنوجه 0452578
گلیجان 0452415
گنجگاه 0452456
گندیشمین 0452251
گوده کهریز 0452674
گورادل 0452368
گورانسراب 0452429
گوردیگل 0452886
گوشلو 0452736
گوگ تپه 0452828
گوگرچین 0452379
گونی کندی 0452698
گیلانده 0451828
گیلوان 0452472
گیوی 0452492
گیوی زاویه 0452491
لاهرود 0452532
لرد 0452466
لمعه دشت 0452428
لنبر 0452432
لکرآبادسفلی 0452695
لکندشت 0452411
ماجولان 0452471
مازافا 0452594
مجره 0452434
مجنده 0452263
مجیدلو 0452653
محمدتقی کندی 0452638
محمودآباد 0452754
مرادلو 0452586
مرشت 0452451
مرنی 0452345
مشیران 0452599
مشکین شهر 0452522
مقصودلو 0452787
ملااحمد 0452314
منامین 0452487
مهماندوست 0452312
موئیل 0452565
میانرودان 0452473
میرزانق 0452348
میرودی کندی 0452889
میرکندی 0452568
میزان 0452558
مین آباد 0452339
نجفقلی قشلاقی 0452657
نساز 0452486
نقدی علیا 0452537
نمهیل 0452481
نمین 0452322
ننه کران 0452325
نوجه ده 0452338
نورمحمدکندی 0452788
نوشنق 0452334
نوشهر 0452364
نیارق 0452337
نیر 0452382
نیلق 0452457
هزارکندی 0452792
هشتجین 0452482
هشین 0452499
هل آباد 0452412
هیبت جهانخانلو 0452838
هیراردبیل 0452362
وان 0452647
ولیعصرنیر/ایلانجیق 0452399
ویرثق 0452393
ویلادرق 0452242
یزن آباد 0452335
یونجالو 0452346
کجل 0452485
کدخدالو 0452693
کردلر 0452649
کرگان 0452369
کرندق 0452458
کریق 0452257
کریق بزرگ 0452361
کرین 0452464
کرکرق 0452224
کزج 0452438
کله سرسفلی 0452631
کله سرنیر 0452377
کلورامام رود 0452462
کلی علیا 0452588
کمال آباد 0452397
کنجوبه 0452597
کنده کندی 0452592
کنزق 0452246
کنگرلو 0452564
کهریز 0452375
کوجنق 0452543
کورائیم 0452385
کورعباسلو 0452384
کوهساره 0452315


کد تلفن شهرها و شهرستان های استان اصفهان:

آب پونه /اله آباد 0332372
آبشیرین 0362257
آبگرم 0332356
آبنیل 0335435
آران /بیدگل 0362272
آزران 0362342
آغچه 0372465
آنالوچه 0372435
ابوزیدآباد 0362235
ابیانه 0362436
احمدآباد/گلزارمحمد 0362547
اذان 0312438
اراضی /باغ ملک 0335532
ارجنگ /کهرت 0372223
اردستان 0362524
اردیب 0324447
اریسمان 0362438
ازناوله 0372467
ازوار 0362344
اژیه 0312662
اسپارت 0312286
استرک 0362256
اسحاق آباد 0362234
اسفرجان 0322226
اسفنداران 0312733
اسلام آباد 0312644
اسلام آبادشهرضا 0321321
اسکندری 0372437
اشترجان /ایمانشهر 0335348
اشن 0332432
اشکاوند 0312258
اشکهران 0312636
اصفهان 0311
افجان 0332335
افوس 0372545
اله آباد 0335272
الوار 0332355
امامزاده /علی اکبر 0322242
امیرآباد 0331243
امین آباد 0322235
انارک 0324322
اورگان 0372487
اوره 0362452
اوزنبلاغ 0372447
اوشیان 0335242
ایچی /جار/یفران 0312276
ایراج نائین 0324435
بادجان 0372438
بادرودکاشان 0362434
باغ ابریشم /یزدآباد 0335342
باغ بهادران 0335622
بافران 0323224
باقرآباد 0312656
بتلیجه 0372462
برز 0362453
برزوک 0362347
برسیان 0312282
بروزاد/میرآباد 0335558
بزم 0312672
بلان نائین 0324265
بلطاق 0372463
بلمیر 0372446
بنویدعلیا 0324278
بوئین /میاندشت 0372452
بوان 0322237
بودان 0332345
بیاضه 0324432
بیدشک /دهلر 0312552
بیده 0322364
بیدهند 0362462
پایگاه /هشتم شکاری 0311577
پایگاه هوائی /هاشم آباد 0312663
پرکستان 0335648
پلارتگان /دارافشان 0335436
پوده /قهه 0322268
پیربکران 0335422
پیله وران 0312283
پیکان 0312774
تجره /مهرآباد 0372226
تلک آباد 0362543
تندران 0332343
تودشک 0312637
تیران 0332322
تیرانچی 0312338
تیمیارت /فساران 0312256
تیکن 0372343
جرم افشار 0321221
جزه اصفهان 0312642
جزه کاشان 0362243
جعفرآباد/ابراهیم آباد 0324442
جعفرآباد/خمیران 0332368
جعفرآبادزرین شهر 0335656
جعفرآبادنائین 0334442
جنبه 0362558
جندابه 0312668
جندان 0312635
جندق نائین 0324434
جهادآباد 0312543
جهق 0362374
جور/اسفینا 0312273
جوزدان 0332228
جوزدان برآن 0312265
جوشقان 0312655
جوشقان استرک 0362236
جوشقان قالی 0362372
جیلان آباد 0312278
چادگان 0372472
چاه ملک 0324437
چرمهین 0335625
چغا 0372552
چقیورت 0372547
چم طاق /چم حیدر 0335645
چم نور/چم یوسفعلی 0335638
چمگردان 0334224
چهارراه /سعادت آباد 0322366
چهل خانه 0372433
چوپانان 0324332
چیمه 0362448
حاجی آباد 0332256
حبیب آباد/آذرخواران 0312652
حبیب آبادبرخوار 0312548
حجت آباد 0372482
حسن آبادآبریزه 0332365
حسن آبادتنگ بیدکان 0335534
حسن آبادجرقویه 0312753
حسن آبادعلیا 0332376
حسن آبادقهاب 0312225
حسن رباط 0312434
حسنارود 0362346
حسین آباداردستان 0362557
حسین آبادعربستان 0332427
حسین آبادکویر 0362228
حنا 0322337
حوض ماهی /آبرو 0335548
حیدرآباد 0312744
خرم /خورچان 0312667
خرمدشت 0362223
خرمنان 0332344
خزاق 036153
خشوئیه 0335653
خفرشهرضا 0322367
خفرکاشان 0362466
خلج /قوهک 0372431
خم پیچ 0372262
خمسلو 0372562
خمینی شهر 0312322
خوانسار 0371
خورزق /برخوار 0312546
خوروبیابانک 0324422
خولنجان /آدرگان /لنج /زیباشهر 0335554
خونداب 0332428
خویگان سفلی 0372445
خویگان علیا 0372534
خیرآبادنجف آباد 0332436
خیرآبادکاشان 0362583
داران 0372422
دارگان 0335434
دامنه 0372436
در 0372344
درباغ 0362548
درچه پیاز 0312375
دره 0362225
دره بیدخوانسار 0372466
دره بیدنجف آباد 0332358
دزج 0322277
دستجاء/کندلان 0312284
دستجرد/برخوار 0312545
دستجرد/کمال آباد 0312734
دستگردقداده 0312328
دشتی 0312268
دماب 0322434
دماب /نجف آباد 0332434
دنارت 0312285
ده آباد/متین آباد/فهی 0362437
ده سرخ 0335552
ده کرم 0312234
دهاقان 0322262
دهسور 0372542
دهق 0332422
دوتو 0332374
دوشخراط 0372224
دولت آباد 0312582
دولت آبادصنعتی 0312583
دولت آبادنجف آباد 0332353
دیزیچه /نکوآباد 0335535
رامشه 0312736
راوند 036151
رحمت آبادخوانسار 0372263
رحمت آبادنجف آباد 0332234
رحمت آبادکاشان 0362544
رحیم آباد 0312236
ردان /فیزادان 0312263
رزوه 0372478
رضوانشهر 0332362
رهق 0362335
روران 0312264
ریجان 0362263
زازران 0335352
زردن جان 0312288
زرین شهر 0334222
زفره 0312638
زفره فلاورجان 0335372
زمان آباد 0335652
زواره کاشان 0362537
زیار 0312267
زیارتگاه 0322248
سجزی 0312666
سدزاینده رود 0372488
سده لنجان 0335243
سراورخوانسار 0372332
سرشبادران 0312255
سعیدآباد 0372348
سفتجان 0372443
سفیده 0362553
سمیرم 0322322
سن سن 0362247
سنگ سفید 0372228
سه برخوار 0312535
سهر 0312645
سهران 0312665
سهرفیروزان 0335424
سهلوان /باغکومه 0335425
سوران 0332363
سولار 0322246
سونیچی 0312686
سیان /گنج آباد 0312742
سیاه افشار 0335332
سیبک 0372532
سین 0312534
سیور 0322368
شادگان /فاویان 0372335
شاهپورآباد 0312532
شاهین شهر 0312522
شهراب 0362554
شهرزاینده رود/بهجت آباد/باباشیخعلی /کله /سلمان /مسیح 0335266
شهرضا 0321
شهرک /22بهمن 036147
شهرک /بهارستان 0311681
شهرک /صفائیه 0335527
شهرک /علامه مجلسی 0335545
شهرک صنعتی /امیرکبیر 0362255
شهرک صنعتی /سجزی 0312647
شهرک صنعتی /مبارکه 0335537
شیدان 0312232
طاد/ونهر 0335432
طار 0362442
طالخونچه 0335553
طامه 0362443
طاهرآباد 036152
طرق رود 0362433
طره 0362447
طهمورثات 0312678
ظفرقند 0362552
عروسان گلستان 0324445
عزیزآباد 0332357
عسگران 0332334
علوان آباد 0312682
علوی 0362337
علویجه 0332424
علی آباد/قلعه شاهرخ 0372485
علی آباد/محمدآباد 0362284
علی آبادجمبزه شهرضا 0322272
علی آبادفخره 0362238
علی آبادملاعلی 0312588
علی آبادمهردشت 0332438
علیشاهدان 0335426
فتح آباد 0322334
فرخی نائین 0324438
فریدونشهر 0372522
فریزهند 0362464
فلاورجان 0335322
فهندر 0532226
فوداز 0324263
فولادشهر 0335262
فولادمبارکه 0335543
فیض آباد/شریف آباد 0312674
قائم آباد 0372464
قاسم آباد 0362233
قره بلطاق 0372448
قزاآن 0362375
قصرچم 0322233
قفر 0372444
قلعه امیریه 0312329
قلعه سرخ 0372538
قلعه میر 0335345
قلعه ناظر 0332337
قمبوان 0322273
قمصرکاشان 0362362
قمیشلو 0322276
قهجاورستان 0311524
قهدریجان 0335362
قهرود 0362377
قهریزجان 0332338
قهساره 0362556
قهی 0312658
قودجان /تیدجان خوانسار 0372236
قورتان 0312653
گرگاب 0312575
گرمه 0324443
گرموک 0322342
گزبرخوار 0312572
گشنیزجان 0372432
گلپایگان /نیوان 0372322
گلدره 0332435
گلدشت 0332223
گنجه 0372439
گیشی /قمشنان /قلعه بالا 0312676
لارگان /لارگیجی 0335337
لای بید 0312432
لای بید/حاجت آقا 0335647
مالواجرد 0312732
مبارکه 0335522
مجتمع /صنایع دفاع 0335632
مجتمع /کالای الکتریک 0362444
محمدآبادجرقویه 0312724
مدیسه 0335245
مرق /سادیان 0362227
مرکزموبایل اصفهان 091131
مزرعه شور 0312643
مشهدکاوه 0372484
مشکان 0362248
مشکنان 0312657
معروف آباد/قرقر 0372486
معصوم آباد 0372468
مقصودبیک /وشاره 0322244
منشیان 0312247
منظریه 0322228
مهاباد 0362532
مهدی آبادنجف آباد 0332354
مهرآدران 0324268
مهرجان نائین 0324436
مهرگان 0335437
مهرگرد 0322338
مهیار 0322232
موته 0312433
مورچه خورت 0312564
مورکان 0335637
موسی آباد 0322275
موغار 0362535
مولنجان 0312272
میرآباد 0332336
میمه /وزوان 0312422
مینادشت 0335347
نائین 0323225
نجف آباد 0331
نشلج 0362334
نصرآبادجرقویه 0312735
نصرآبادکاشان 0362283
نطنز 0362424
نقل /دنگزلو 0322372
نماگرد 0372449
ننادگان 0372442
نهرخلج 0372434
نهضت آبادخوانسار 0372536
نهضت آبادنجف آباد 0332342
نهوج 0362582
نوش آباد 0362282
نوگوران 0335635
نیاسر 0362322
نیستانک نائین 0324267
نیسیان 0362572
نیه 0362446
نیک آباد 0312722
هاردنگ 0335643
هاشم آباد 0312646
هراتمه 0335547
هرمدان 0312223
هرند 0312633
هفتومان 0324452
هماآباد 0324276
همگین 0322274
هنجن 0362445
هنده 0372352
هونجان 0322227
هویه /ریاخون 0335366
وادقان 0362338
وانشان 0372258
ورپشت 0332352
ورزنه 0312648
ورزنه گلپایگان 0372346
ورنامخواست 0334225
ورکان 0362345
ونداده 0312435
ونک 0322336
ویدوج 0362332
ویدوجا 0362343
ویست 0372244
ویلاشهر 0331225
یارند 0362454
یزدانشهر 0331244
یزدل 0362285
کارخانه /ذوب آهن 0335257
کاشان 0361
کامو 0362378
کاهریز 0335654
کاویان 0335344
کبوترآباد 0312266
کته شور/صادق آباد 0335644
کجان 0334264
کجان نائین 0324264
کچوئیه 0335256
کچورستاق /امیران 0362545
کچومثقال 0362542
کرچگان 0335634
کردسفلی 0332348
کردعلیا 0332347
کرسکان 0335357
کره 0322282
کرکوند 0335538
کشه 0362456
کفران /فارفان 0312654
کفرود 0312673
کله /ارمک 0362348
کلهرود 0312536
کلیشاد 0335328
کلیشادرخ 0335642
کمجان 0362432
کمشچه 0312533
کمه 0322362
کمیتک 0372483
کنجدجان 0372342
کنهران 0332346
کهرویه 0322267
کهنگ 0362574
کوشک 0312336
کوشکیچه /بارچان /دستگردمهرآوران 0335556
کوهان 0312287
کوهان نجف آباد 0332366
کوهپایه 0312622
کیفته پادنا 0322365


کد تلفن شهرها و شهرستان های استان ايلام:

آب انار 0842645
آبدانان 0842622
ارمو 0842534
ارکوازملک شاهی 0842852
اسلام آباد 0842537
انجیره 0842652
ایلام 0841
ایوان غرب 0842323
بان رحمان 0842835
بدره 0842572
بردی 0842784
بلاوه تره سفلی 0842462
پشت قلعه 0842633
پهله زرین آباد 0842772
تخم بلوط سفلی 0842464
ترن 0842356
تلخاب 0842586
جان جان 0842456
جعفرآباد 0842238
چالاب 0842832
چالسرا 0841222
چشمه شیرین 0842583
چشمه کبود 0842237
چم ژاب 0842544
چم کبود 0842642
چنگوله 0842836
چهارمله 0842345
چوار 0842272
خوران 0842348
خورده چشمه 0842436
دره شهر 0842522
دشت چمران 0842552
دشت عباس 0842762
دلفان آباد 0842548
دهلران 0842722
زرانگوش 0842585
زرنه 0842352
زنجیره سفلی 0842432
زنجیره علیا 0842446
زیرتنگ 0842466
ژیور 0842647
سراب 0842337
سراب باغ 0842634
سراب کلان 0842482
سرابله 0842422
سرتنگ مله ماران 0842452
سنگ سفید 0842454
شباب 0842438
شله کش 0842443
شهرستانه 0852442
شهرک /اسلامیه 0842834
شهرک /شهید/کشوری /سرتاف 0842223
شهرک /نبوت 0842342
شهرک /ولیعصر 0842584
شهرک صنعتی /ایلام 0842232
شیخ مکان 0842546
شیراوند 0842457
صالح آباد 0842882
صیدنظری سفلی 0842442
صیدنظری علیا 0842445
عباس آباد 0842535
علی مدد 0842458
قنات آباد 0842486
گچ کوبان 0842582
گلان 0842892
گنبدپیرمحمد 0842864
گنجوان 0842284
گنداب 0842654
لرینی 0842484
لومار 0842472
ماژین 0842532
مهدی آباد 0842227
مهران 0842822
مهرملکشاهی 0842862
مورت 0842282
مورموری 0842637
موسیان 0842752
میدان 0842235
میمه 0842782
هزارانی 0842638
هفت چشمه 0841225
هلسم 0842468
وچکاب 0842644
وحدت آباد 0842538
وردآوردعلیا 0852446
کپنه کران 0842354
کل کل 0842448
کلان 0842343
کلم 0842587
کله جوب 0842347
کهره هلیلان 0842434
کد تلفن شهر ها و شهرستانهاي استان آذربايجان شرقي:

آبریز 0432423
آبش احمد 0427426
آتش بیگ 0424685
آچاچی 0424227
آخولا 0412275
آخوندقشلاق 0422542
آذرشهر 0412422
آرپادره سی 0412282
آرموداق 0424426
آروق 0422832
آشنار 0424336
آغ زیارت 0424673
آغ کهریز 0472261
آغبلاغ سفلی 0427328
آغبلاغ گراوانلو 0424681
آغچه کهل 0422739
آغمنار 0422847
آغمیون 0432236
آغکندقره خضر 0422828
آق براز 0427264
آق گنبد 0412364
آقابابافرامرزی 0427349
آلان 0432716
آلانق 0432437
آلقو 0422534
آمستیجان 0472251
آمقان 0412363
آمندسراب 0432521
آمندشبستر 0472328
آهق 0422742
آوین مسجدلو 0424427
ابراهیم سمیع 0427536
ابرغان سراب 0432234
ابرغان مرند 0492232
اذغان 0427235
اربط 0412368
اربطان /سراب 0432513
اربطان /مرند 0492223
اردلان 0432724
اردها 0432235
ارزنق 0432725
ارزیل 0427326
ارسی /مرند 0492253
ارسی /هادیشهر 0492317
ارلان 0492257
اسبفروشان 0432224
اسدداغی 0492288
اسفستان 0432229
اسفنجان 0412347
اسفهلان 0412272
اسنجان 0412239
اسکانلوی علیا 0427531
اسکلو 0427446
اسکندان 0412349
اسکندر 0432445
اسکو 0412322
اشتبین 0492311
اشتلق علیا 0432432
افشار 0492327
افشردی 0432511
افیل 0427242
اللو 0427238
النجارق 0424431
الوارسفلی 0412245
الوارعلیا 0412259
الوانق 0412431
امیردیزج 0412441
امیرزکریا 0472257
انامق 0492219
انباردان 0432424
انجرد 0427256
اندبیل 0472337
اندراب 0432242
اندرگان ارسباران 0427335
انرجان 0412279
اهر 0426222
اوزی 0427463
اوشندل 0424637
اوغان 0432239
اولی قشلاق 0427461
اولی کندی 0412254
اولیق 0427347
اونلیق 0424424
ایرانق 0432435
ایری سفلی 0492314
ایشلیق 0424423
ایلخچی 0412332
اینجار 0427267
ایوق 0432719
ایوند 0472343
اکوزگنبدی 0424642
اکین آباد 0432441
باباباغی 0412269
بابره سفلی 0492281
بارانلو 0412264
باروج 0492228
باروق 0432619
باسمنج 0412232
باشماق 0424224
باشیزاوجان 0432447
باغ معروف 0412253
باغ وزیر 0472344
بالسین 0424425
باویل علیا/سفلی 0412348
بایقراکوه 0424643
بایقوت 0422834
بخشایش 0432634
برآغوش 0432726
بستان آباد 0432412
بسطاملو 0427527
بلفه تیمور 0424339
بلوک آباد 0422733
بناب تبریز 0412722
بناب مرند 0492222
بندر/شرفخانه 0472216
بنه کهل 0432438
بنیس 0472228
بهرام 0492235
بهرمان 0432232
بوکت 0422639
بیجند 0432237
بیرق 0412248
بیگ کندی 0424639
بیگجه خاتون 0472233
بیلوردی 0432515
پارام 0432637
پاشابیک 0424684
پایانه 0472336
پردول 0472331
پورسخلو 0424237
پیام 0492245
پیربالا 0492264
پیغام 0427431
تاتارعلیا 0427532
تازه قلعه 0422835
تازه کند 0412268
تازه کند/چلقائی /قشلاق 0422535
تازه کندآخوند 0492242
تازه کندسفلی 0422724
تبریز 0411
تپه اسماعیل آباد 0422845
تجرق مراغه 0422645
تجرق میانه 0424434
تخمدل 0427353
ترک 0424422
ترکمن چای 0424322
تسوج /دیزج شیخ مرجان 0472246
توپچی 0472259
تورچی 0422836
توشمانلو/لیوانلر 0424428
تیل 0472238
تیکمه داش 0432312
تکلدان 0432249
جاجان 0427329
جان بهان 0432439
جانانلو 0427522
جانقور 0432636
جلده باخان 0432254
جلفا 0492302
جهیزدان 0432255
جواش 0492258
جوان قلعه 0422635
جوشین 0427354
جوقان بزرگ 0432321
جوقان کوچک 0432431
جیغه 0432522
چاوان 0412284
چای کندی اهر 0427442
چای کندی سراب 0432527
چتاب /علیا/سفلی 0424228
چرچر 0492241
چرزه خون 0432425
چرلو 0432251
چرم خوران 0432317
چرکنلو 0424235
چشمه کنان 0472239
چغوش 0432244
چهرگان 0472252
چیقلو 0422547
حاجی آقا 0432426
حدادان /آتی کندی 0427435
حسن کندی رود 0424626
حسین آباد 0422848
حلمسی 0424334
حوری 0422642
حوری درق 0427269
حیدرکانلو 0427538
خاتون آباد 0424324
خاصبان 0412365
خالان 0427447
خامنه /دریان 0472234
خانقاه 0432631
خانقاه تبریز 0412448
خانقاه میانه 0424429
خانه برق قدیم 0422538
خاکی 0432723
خراجو 0422727
خراسانک 0424646
خرم آباد 0427252
خرمازرد 0422777
خروانق 0427362
خسروشهر 0412266
خشکناب 0432632
خضرلو 0422627
خلجان 0412277
خلف بیگلو 0427554
خمارلو 0427523
خواجه 0432512
خواجه دیزج 0411285
خواجه شاهی 0424676
خواجه غیاث 0424335
خواجه مرجان 0472349
خوبستان 0424231
خورخور 0412354
خوشه مهر 0422533
خونیق 0427232
داراب 0432225
داران 0492316
داش آتان 0422734
داشکسن اهر 0427342
داشکسن تبریز 0412455
دامناب 0427254
دامنجان 0432241
دانباران 0432226
دایلار 0427244
دریلو 0427533
دستجرد/بلوکان 0424325
دلی قیز 0424444
دمیرچی 0422829
دوریق 0427336
دوزال /نوردوز 0492309
دوزدوزان 0432722
دوگیجان 0492274
دولت آباد 0492224
دیده بان 0492259
دیزج امیرمدار 0412342
دیزج حسین بیک 0492226
دیزج خلیل 0472237
دیزج رضاقلی بیگ 0424638
دیزج قربان 0492267
دیزج لیلی خانی 0412237
دیزج ملک 0427332
دیل بیلمز 0427439
دین آباد 0412449
ذاکرکندی 0424678
ذولبین 0424627
رازلیق 0432222
رازیان 0422629
رشت آباد 0427245
روزی 0427331
روستای /هریس سراب 0432228
روشت بزرگ 0422544
ریحان 0427255
زال 0492261
زاوشت /خانه برق جدید 0412729
زاویه مرند 0492318
زاویه میانه 0424239
زرغان 0492271
زرنق 0432616
زرنکش 0424445
زغن آباد 0427355
زنجیره 0492218
زندآباد 0427234
زنوز 0492212
زنوزق 0492249
زوارق 0422545
زین آباد 0472341
زین الحاجیلو 0412341
زیناب 0472253
زینجناب 0412235
ساتلو 0412274
سار 0472329
ساربانقلی 0472242
ساری تپه 0492282
سبزارباط 0424233
سراب 0431
سرای 0432514
سرای ده 0412367
سرج 0422732
سرخه دیزج 0427361
سردارآباد 0427441
سردها 0432238
سرند 0432519
سرین دیزج 0412362
سعادت لو 0424641
سعیدآباد 0432417
سفیده خوان 0412263
سفیدکمر 0472334
سقین سرا 0432427
سلوک 0424633
سنزیق 0432252
سنقرآباد 0424438
سنوکش 0422736
سهزاب 0432243
سهلان 0412247
سوین 0432256
سوینج 0424338
سیس 0472232
سیلاب 0412435
سیلگرد 0492321
سیه رودمرند 0492315
سیه سران 0492306
سیه کلان 0427351
شادآبادعلیا 0412262
شادآبادمشایخ 0412244
شالغون 0432253
شانجان 0472255
شبستر 0471
شجاع مرند 0492313
شجایلو 0427534
شربیان 0432715
شرف آباد 0427352
شرفه 0427526
شریفلو 0422837
شلیلوند 0422758
شندآباد 0472222
شهرک /سهند 0412344
شهرک پائین 0432517
شورجه طورآغای 0422851
شوردرق 0492255
شیخ رجب 0432524
شیخ ولی 0472249
شیخدرآباد 0424222
شیخلان سفلی 0427456
شیراز 0422628
شیرامین 0412443
شیره جین 0432247
شیروانه ده 0432443
شیرین کندی 0422853
صغایش 0412457
صوفیلار 0424645
صومعه دل 0427325
صومعه زرین 0432727
صومعه سفلی 0422738
صومعه علیا 0424326
طوعلی علیا 0427535
طوق 0424223
عاشقلو 0427528
عجب شیر 0422622
عربشاه خان 0427445
عریان تپه 0492225
علویق 0427323
علی آباد 0424632
علی آبادالوار 0432442
علی آبادگوراوان قشلاقی 0422831
علیشاه 0472244
علیوردی اوشاقی 0427541
عنصرود 0412336
عیش آباد 0492273
عین الدین 0432315
غریبدوست /مهماندوست 0424329
غلمانسرای 0472258
فارفار 0492256
فرگوش 0432233
قاضی جهان 0412442
قراجه 0432518
قراجه فیض اله 0492254
قرخ سقر 0424686
قرطاول 0422743
قرمزی قشلاق 0492277
قره آغاج شبستر 0472345
قره آغاج میانه 0424672
قره بابا 0432314
قره بلاغ 0424524
قره تپه 0472245
قره چمن 0432313
قره خضر 0422838
قره قشلاق مراغه 0422541
قره کوشن 0432429
قزل دیزج 0412255
قزل گچی 0432248
قزلچه میدان /کندرود 0411630
قشلاق 0492325
قشلاق شاه وردی 0427233
قشلاق قره باغلو 0427471
قلعه جوق 0422852
قلعه کندی 0427436
قلندر 0427251
قمیش آغل 0492275
قمیشلو 0427265
قوریجان 0422842
قوزلجه 0422634
قوش قیه سی 0422855
قوشچی 0432259
قوشقرا 0412462
قویجاق 0424245
قویون قشلاقی 0424649
قیصرق 0432718
قیه باشی 0427434
گاوکان /آخی جهان /تیمورلو 0412452
گرانکاه 0427258
گروس 0472338
گزافر 0492279
گل تپه 0422725
گل قاسم 0432318
گلستان علیا 0422759
گله بان 0492233
گلین قیه 0492234
گمند 0432526
گمیچی 0412366
گنبد/زاویه 0422643
گنبرف 0412338
گوار 0427443
گورچین 0432428
گورن 0427271
گوگدرق 0424331
گون دوغدی 0424226
گون گورمز 0427525
گونجیک 0427248
گونلو 0424236
گوی آغاج 0482561
گویج 0432525
گویجه قلعه 0424679
لاریجان 0427524
لامشان 0424631
لاهیجان 0412265
لمبران 0427348
له له لو 0424526
لیقوان 0412238
لیلان 0422827
لیلی خانی 0427376
لیوار 0492252
لکلر 0422843
ماهی آباد 0424229
مایان سفلی 0412252
مبارک آباد 0422844
متعلق 0427451
مجارشین 0412351
مجیدآباد 0427263
محبوب آباد 0492269
محسن آباد 0422864
محمودآباد 0427438
مرادنقم 0427529
مراغه 0421
مردق 0422751
مرند 0491
مرکزموبایل تبریز 091141
مرکید 0492236
مزرعه 0472342
مزرعه شادی 0427357
مسقران 0427327
مشنق 0472229
مغامیر 0424634
مغانجیق 0422745
مقصودلو 0432618
ملک 0424433
ملک کیان 0412281
ملکان 0422822
ممان 0424234
ممقان 0412432
منور 0472351
مهترلو 0427334
مهربان 0432712
مهماندارعجب شیر 0422637
مهماندارملکان 0422841
مولان 0427432
میاب 0492229
میاردان 0432452
میانه 0423222
مینق 0432633
نادیلو 0412445
نبرین 0422632
نجف تراکمه 0427429
نچق 0427341
نرج آباد 0422728
نشق /نقاباد 0424432
نصیرآبادسفلی 0424635
نظرلو 0472327
نظرکهریزی 0424682
نعمت اله 0472332
نقدوز 0427249
نمرور 0432623
نهریق 0427358
نهند 0432516
نوجه ده 0412276
نوجه ده بهشتی 0427437
نوجه ده سادات 0432434
نوجه ده کوه 0432421
نوشیروان 0492326
هادیشهر/علمدار/گرگر 0492304
هجران دوست 0427448
هرزند 0492237
هرزندعتیق 0492221
هروی 0412249
هریس سراب 0432612
هریس شبستر 0472256
هرکلان 0422633
هزارباران 0412236
هشترود 0424622
هفت چشمه 0412447
هندلان 0424435
هوجقان 0492244
هوراند 0427262
هووای 0427261
وانلوجق 0492239
وایقان 0472227
ورجوی 0422722
ورزقان اهر 0427324
ورزقان میانه 0424328
ورقه علیا 0424675
ورگهان 0427236
ورنکش 0424332
وظیفه خوران 0424628
ویجینی 0427243
ویران قیه 0424671
یالقوزآقاج 0492238
یامچی 0492216
یاورکندی 0427253
یخفروزان 0427237
ینگجه اهر 0427321
ینگجه سراب 0432273
ینگجه عجب شیر 0422631
ینگجه مراغه 0422726
ینگی اسپران 0412257
یورقنلوی جدید 0422846
یوزباش کندی 0422839
یوزبند 0427433
یوسف آباد 0432422
یکان علیا 0492243
یکان کهریز 0492246
کادیجان 0432246
کاسین 0427322
کاغذکنان 0424522
کافی الملک /کوشک 0472225
کجاآباد 0412283
کدخدالوی بالا 0427537
کر 0432436
کراب 0492265
کرج آباد 0422744
کرجان 0412256
کردآباد 0412339
کردلر 0412337
کرده ده 0422723
کردکندی 0432418
کرگان قدیم 0432444
کرمجوان 0422737
کرکج 0411637
کزرج 0424241
کسانق 0427241
کشک سرای 0492214
کقالق 0427231
کلاش 0472347
کلالق 0427459
کلاله 0424439
کلاله اسلامی 0427553
کلانکش 0472339
کلجار 0492263
کلجاه 0412346
کله گرد 0424636
کلهر 0424327
کلوانق تبریز 0412463
کلوانق سراب 0432624
کلوچه خالصه 0424225
کلیان 0432231
کلیبر 0427422
کندرود/گل آباد 0472254
کندلج 0492227
کندوان 0424441
کنزه رود 0427548
کنگل آباد 0427247
کهبنان 0424238
کهجوق 0422729
کهق 0422746
کهنمو 0412345
کوخالو 0412456
کوزه کنان 0472226


کد تلفن شهرها و شهرستان های استان آذربایجان غربی:
آخته خانه 0443555
آغبلاغ 0444571
آغچه قلعه 0441357
آغچه مسجد 0482469
آغداش 0481331
آغول بیک 0482536
آلمان آباد 0441351
احمدآبادتکاب 0482535
احمدآبادشاهیندژ 0482468
احمدآبادکش ارخی 0462437
اختتار 0482636
ارومیه 0441
اشنویه 0444562
اگریقاش 0442357
الخلج 0432316
النجق 0492247
الیاس آباد 0441259
امامزاده 0441246
انگنه 0441452
اوچ تپه بوکان 0482655
اوچ تپه قلعه 0481369
اوچ تپه کرد 0481371
ایواوغلی 0462227
بادکی 0462279
بارانداز 0441247
باروق 0482238
بازارچه مرزی /تمرچین 0444439
بازرگان خوی 0462337
بالانج 0441264
بالو 0441353
باوان 0441476
بچه جیک 0441477
برده زرد 0482631
بند 0441355
بهلول آباد 0462472
بوکان 0482622
بیزنده 0461351
بیگم قلعه 0443637
بیله وار 0461348
بیوران سفلی 0444337
بکتاش 0481372
پادگان /پسوه 0444435
پر 0441453
پسوه 0444432
پسک سفلی 0461361
پلدشت 0462462
پورناک 0462469
پیرانشهر 0444422
پیرکندی 0461344
پکاچیک 0461349
تازه شهرارومیه 0443535
تازه قلعه 0443639
تازه کندخوی 0462435
تخت سلیمان 0482563
ترکمان 0441437
تمر 0443532
توپراق قلعه 0441358
تومتر 0441257
تیزخراب 0482464
تکاب 0482522
جارچلوارومیه 0441438
جارچلومیاندوآب 0481352
جبل کندی 0441439
جعفرآباد 0481359
جلدیان 0444438
جوادحصاری 0481357
چالدران /سیاه چشمه 0462362
چاوشقلی 0461359
چلخماز 0481336
چلیک 0481328
چهاربرج 0482322
چوپلوتکاب 0482562
چوپلوجه شاهین دژ 0482461
چورس 0462276
حاج حسن مکریان 0481374
حاجی آباد 0482653
حاجی بهزاد 0481356
حاجی خوش 0442358
حاجیلار 0462277
حاشیه رود 0461347
حاصل قپی افشار 0481358
حسن آباد 0482567
حسن کندی 0462466
حسنلو 0443632
حسین مامه 0482663
حمامیان 0482651
حمید 0482343
حیدرآباد 0481367
حیدرلوی بیگلر 0441474
خانشان 0441475
خانقاه 0442339
خانقاه سرخ 0441455
خانه های سازمانی سدارس 0462474
خضرلو 0462431
خطایلو 0441252
خلیفان 0444292
خلیفه لو 0443635
خورخوره 0442347
خوی 0461
دارلک 0442342
داش بند 0482654
دربکه 0444434
دریاس 0442348
دستجرد 0441255
دورباش 0482537
دیزج پروانه 0422529
دیزج تکیه 0441446
دیزج دول 0441244
دیزج دیز 0461336
دیزج مرگور 0441432
دیلزی 0443539
دیم قشلاق 0462331
راژان 0441423
راهدانه 0443641
ربط 0444336
رحیم خان 0482632
رشکان 0441254
رهال 0461329
زارعان 0461341
زاویه حسن خان 0461355
زنگلان سفلی 0462281
زورآباد 0461357
زینالو 0441248
زیوه ارومیه 0441424
زیوه مهاباد 0444437
ساری قامیش 0482656
ساعتلوی بیگلر 0441478
سبیل 0482532
سراب 0482659
سرای ملک 0443553
سرچنار 0481335
سردشت 0444322
سرنق 0443531
سرو 0443462
سعدل 0462368
سعیدلو 0441447
سلطان احمد 0443544
سلماس /مغانجوق 0443522
سوره 0443534
سوگلی تپه 0481366
سیدتاج الدین 0461343
سیلاب 0443543
سیلوانا 0443422
سیه باز 0461373
شاهین دژ 0482422
شبیلو/علیا 0481322
شهری کند 0482635
شهرک /المهدی 0443642
شهرک /سدارس 0462467
شهرک صنعتی /ارومیه 0441434
شهرک صنعتی /خوی 0461352
شوط 0462422
شیخ علی 0482662
شکریازی 0443552
صفاخانه 0482437
صوفی خوی 0462426
صوفیان 0444574
طسمالو 0441352
طلاتپه 0441456
عسگرآبادتپه 0441493
عسگرآبادکوه 0441457
علی بگلو 0481375
علی بیگلو 0441471
فرخزاد 0443636
فسندوز 0481325
فیرورق 0462223
فیروزآباد 0481327
قارنا 0443638
قاریاغدی 0481376
قبان کندی 0481337
قپچاق 0481334
قرابقلو 0441448
قرانقو 0462432
قره آغاج ارومیه 0441253
قره آغاج خوی 0462429
قره باغ 0441325
قره تپه خوی 0462436
قره تپه میاندوآب 0481365
قره حسنلو 0441243
قره حسنلوخواجه پاشا 0441449
قره ضیاالدین 0462272
قره قشلاق سلماس 0443533
قره قشلاق مهاباد 0442345
قره موسی لو 0482652
قره کند 0482637
قزل عاشق 0441258
قزل قپی 0442346
قشلاق 0461354
قشلاق بختیاری 0482431
قطور 0461358
قلعه تراش 0444436
قلعه رش 0444331
قم قلعه 0442354
قنات میرزاجلیل 0462282
قوروق 0461335
قوزلوی افشار 0482433
قوشچی ارومیه 0443322
قولنجی 0441327
قیرکندی /میرزاکندی 0462473
قینرجه 0482564
گاومیش گلی 0481339
گجوت 0462321
گچین 0441245
گردآباد 0441451
گرده رش 0481373
گردکشانه 0444433
گل تپه 0441442
گل سلیمان آباد 0481354
گلعذان 0443571
گنبد 0441467
گنگچین 0441463
گورچین قلعه 0441443
گوگ تپه ارومیه 0441356
گوگ تپه مهاباد 0442356
گوگ تپه میاندوآب 0481323
گوی جلو 0482344
لج 0442349
للکلو 0481324
ماکوخوی 0462322
محمدیار 0443633
محمودآباد 0482438
مخور 0462427
مرگنلرخوی 0462434
مرنگلوی بزرگ 0441495
مرنه 0441461
مظفرآباد 0481351
ملاشهاب الدین 0481326
ملالر 0482634
ملحم 0443537
ملهزان 0461356
ممدل 0481332
ممکان 0441464
مهاباد 0442222
میاندوآب 0481
میاوق 0441436
میرآبادارومیه 0443631
میرآبادمهاباد 0444335
نازلو 0441458
نازک علیا 0462468
نالوس 0444572
نبی کندی 0482568
نصیرکندی 0481353
نقده 0443622
نلاس 0444334
نلیوان 0444573
نی چالان 0441469
هاچه سوشاهیندژ 0482432
هشتیان 0441466
هفتوان 0443538
هندور 0462334
هولاسو 0482435
وار 0461372
وردان 0443551
وقاصلو 0441472
ولدیان 0461345
ویشلق علیا 0461353
یاریجان خالصه 0481364
یالقوزآغاج 0443547
یزدکان 0461346
یقین علی تپه 0481355
ینگی آرخ 0482434
یوسف کندی 0442344
یولاگلدی 0462428
یولقون آغاج 0482539
کارخانه قند/نوشین شهر 0443372
کانیان 0443541
کریم آباد 0441473
کشاورز 0482462
کشتیبان 0441433
کشمش تپه 0462328
کلشان 0443546
کلوسه سفلی 0444338
کلیساکندی 0462367
کنگرلو 0443549
کهریز 0441326
کهریزه شیخان 0442351
کوسه کهریز 0442355
کویک 0443634
کیک آبادگابازله 0442352

 نقشه سايت | درباره سايت | تماس با ما | تبادل لينك | تجارت_Powered by ESHTEHARD.NET© 2006-2008
استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذکر منبع و درج لينك سايت مجاز است

تماس با مدیر سایت Info@eshtehard.net