ارسال مقاله

ارسال خبر

تماس با ما

معرفی سایت به دوستان

صفحه اول

  گالری تصاویر

 تماس با ما

انجمن های اشتهارد

 اخبار

 دریافت فایل

 نظر سنجی

 مقالات

 لينکهاي وب

نقشه ي سايت

درباره سایت

نقشه گوگل

 بازي

 روي خط خبر

 (rss)

وبلاگ

Yahoo! Messenger

X-WHOIS

 

 


ب_ خکد تلفن شهر ها و شهرستانهاي استان بوشهر:

آب پخش 0773482
آب طویل 0772225
آباد 0772524
آبدان 0772825
آبگرمک 0772769
آبکش 0772875
ابوالخیر 0772563
احمدی /دویره 0772232
اخند 0772728
اشکالی 0772534
امام حسن 0772437
انارستان 0772766
اهرم 0772522
باب منیر 0772667
بادوله 0772663
بازوئی 0772525
باشی 0772571
باغان 0772637
باغک 0772533
ببود 0772741
برازجان 0773422
بردخون 0772872
بردستان 0772826
بستانو 0772738
بشیرآباد 0773469
بنارآزادگان 0773495
بنداروز 0773441
بندر/الی 0772823
بندر/بوشهر 0771
بندر/دیر 0772822
بندر/دیلم 0772422
بندر/رستمی 0722564
بندر/ریگ 0772382
بندر/طاهری 0772725
بندر/گناوه 0772322
بندر/کنگان 0772722
بندرگاه 0772233
بندو 0772743
بنه اسماعیل 0772443
بنه گز 0772526
بنیاد 0772666
بنک 0772734
بهمنیارشرقی 0772338
بوحیری 0772633
بوشکان 0773435
بویری 0773492
بیدخون 0772736
بیدو 0772434
پرگانک 0773453
پرک 0772727
پهلوان کشی 0772574
پوزه گاه 0772387
تل اشکی 0772235
تل سرکوب 0773468
تنگ ارم 0773445
تنگمان 0772775
جائینک 0772565
جبرانی 0772829
جتوط 0773467
جزیره /ریگ 0772384
جزیره /شیف 0772234
جم 0772762
جنوب جم 0772774
چارک 0772627
چاه بردی 0772331
چاه پیر 0772536
چاه تلخ شمالی 0772576
چاه خانی 0773428
چاه مبارک 0772724
چاه کوتاه 0772228
چاووشی 0772626
چغارک 0772222
چهاربرج برازجان 0773494
چهاربرج گناوه 0772393
چهارروستائی 0772385
چهارمحال 0772388
چهل ذرعی عجم 0773497
حصار 0772438
خارک /جزیره خارک 0772282
خره 0772744
خلیفه ای 0773484
خورشهاب 0772577
خورموج 0772622
خوشاب 0773437
خیاری 0772538
خیرآباد 0773457
دالکی 0773434
درازی 0772625
دره بان 0772767
درودگاه 0773466
دشتگور 0773491
دشتی اسماعیل خانی 0773487
دلوارساحلی 0772562
ده کهنه /شبانکاره 0773485
دهداران 0773486
دهرودسفلی 0773443
دهرودعلیا 0773451
دوراهک 0772824
دولنگه 0772764
راهدار 0773439
رودشور 0772394
رودفاریاب 0773446
ریز 0772765
زیارت 0773433
زیارت ساحلی 0772665
سربست 0773471
سرقنات 0773473
سرمستان 0772828
سرمل حسینکی 0772231
سرکره 0773432
سعدآباد 0773462
سمل جنوبی 0772527
سنا 0772642
سهموشمالی 0772742
سیاه مکان 0772431
شنبه 0772643
شهنیا 0772873
شورکی 0772531
شول 0773474
شیخیان ماری 0772635
شیرینو 0772729
صیدی 0772779
طلحه 0773448
عالی چنگی 0772569
عالی حسینی 0772532
عالی شهر 0772568
عامری دیلم 0772436
عامری ساحلی 0772567
عربی 0772629
عسلویه 0772726
عطیبه 0773496
عیسوند 0773431
فاریاب 0773436
فخرآوری 0772337
قائدی 0772778
قباکلکی 0772528
قلعه سفید 0773447
گاوسفید 0772391
گرگور 0772575
گلکی 0772539
گماران 0772339
گنخک شیخی 0772636
گندمزار 0772773
گوابین 0772389
گورک دژگاه 0772578
گورک سادات 0772573
لاوررزمی 0772634
لاورساحلی 0772641
لایپه 0773499
لمبدان 0772827
مال قائد 0772324
مال محمود 0772392
محمدآباد 0772632
محمدجمالی 0773489
محمدصالحی 0772332
محمدی 0772386
مغدان 0772877
منطقه ویژه /پارس جنوبی 0772737
میاندشت 0773493
میلک 0773498
نخل تقی 0772732
نظرآقا 0773464
نورآباد 0773421
نوکارمخی 0772236
نی نیزک 0773456
هاله 0772739
هلپه ای 0773472
هلیله 0772226
وحدتیه 0773465
کاکی 0772662
کردوان علیا 0772668
کره بند 0773442
کری 0772579
کلات 0772745
کلل دشتستان 0773452
کلل دشتی 0772628
کلمه 0773444
کناری 0772529
کنارکوه 0772432کد تلفن شهر ها و شهرستانهاي استان تهران:
آئینه ورزان 0221545
آب باریک 0292422
آبسرد 0221552
آبعلی 0221582
آتشگاه 0261439
آجین دوجین 0262454
آدران اسلامشهر 0229458
آدران کرج 0261534
آران 0262447
آردهه 0262444
آرو 0221569
آسارا 0261527
آسور/اندریه /نجفدر/بهان 0221684
آغشت 0262523
آلارد 0229447
آلوئک 0292323
آهارفشم 0221379
آیرین 0229235
آیگان /کلوان 0261522
ابراهیم آباداسلامشهر 0229326
ابراهیم آبادورامین 0292352
احمدآباد/سردرآباد 0262285
احمدآباداوسط ورامین 0292238
احمدآبادمستوفی 0228272
احمدآبادکاشانی 0262439
اخترآباد 0262394
ارجمند 0221672
ارغش آباد 0262399
ارنگه /ابهرک 0261533
اسدآبادچهارباغ 0262368
اسلام آباد 0221559
اسلام آباد/زمان آباد/غنی آباد 0292234
اسلام شهر/شهرک /واوان 0228
اسکمان 0262379
اشتهارد 0262272
اصیل آباد 0262375
افجه 0221437
اقلان تپه 0262458
امامزاده داوود 0221272
امامیه /راحت آباد 0221344
امین آباد 0221642
انجم آباد 0229448
اورین /خیرآباداسلامشهر 0229457
اوشان 0221358
ایپک 0262278
ایرا 0221445
ایگل باغ گل 0221336
اکبرآباد/نسیم شهر 0229435
باباسلمان 0262392
باغ خواص 0292232
باغ کمیش 0221249
باقرآباد 0292213
بردآباد 0262364
برغان کرج 0262467
برگ جهان 0221447
بزج 0262489
بوجان 0221439
بومهن 0221222
بیدگنه 0262372
بکه 0262378
پادگان /پرندک 0229466
پاکدشت 0292302
پورکان 0261535
پیست آبعلی 0221588
پیشوا 0292222
تالیان علاقبندکرج 0262469
تنکمان 0262463
تهران 021
توچال 0292335
تورقوزآباد 0229273
جابان /سرخده 0221556
جاجرود 0221252
جارو 0262284
جلیزجند 0221632
جلیل آباد 0292244
جمال آباد 0292325
جوادآبادورامین 0292402
جوردآرینه 0221595
جوستان /ناریان /دیزان 0262478
جوقین شهريار 0262363
جی 0261537
چاران 0261538
چرمشهر 0292435
چنارغرب 0221593
چندار 0262432
چنگی 0292346
چهاردانگه 0262456
چهل قز 0292344
چیچکلو 0229243
حاجی آباد 0291337
حسن آبادخالصه 0229227
حسن آبادفشاپویه 0229322
حسین خانلو 0262453
حصارامیر 0292332
حصاربن 0221644
حصارحسن بیک 0292428
حصارساتی 0262349
حصارک پائین 0229442
حصارکلک 0292328
حمامک 0292338
خاتون آباد/فرون آباد 0292306
خاتونلر 0262374
خادم آباد 0262323
خانلق 0229343
خاورشهر 0221247
خرمدشت /سیاه سنگ 0221258
خور 0262465
خوروین 0262462
خورین 0292233
خوشنام 0262347
خیرآباد 0229484
دربندسر 0221356
درده سر/کیاسرلات 0261529
درسون آباد 0229265
دماوند/گیلاوند 0221522
دنبلید 0262482
دنگیزک /ابراهیم بیگی 0262525
ده شاد 0262396
دوتویه سفلی 0229272
راشته 0262287
رامجین 0262436
رباط کریم 0229422
رحمانیه 0262282
رزکان 0262393
رستم آباد 0292437
رضی آباد 0262359
رودهن 0221572
رودک 0221348
ریحان آباد 0292237
زان /لومان 0221536
زایگان /لالان 0221332
زرنان 0262336
زرین دشت /انزاها 0221639
زعفرانیه 0262286
زیدشت 0262483
زکی آباد 0262446
سپهر/شهرصنعتی 0262533
سربندان 0221546
سرخاب 0262434
سرخده 0221557
سرگل 0292228
سعیدآباد شهریار 0262365
سعیدآبادهشتگرد 0262468
سعیدآبادورامین 0292247
سلطان آباداسلامشهر 0229432
سلمان آباد 0292426
سلمان آباداسلامشهر 0229325
سله بن 0221637
سنقرآباد 0262437
سنگان 0221274
سولقان 0221262
سوهان /آرموت /کش /لهران /تکیه ناوه 0262488
سیاهکلان 0261449
سیجان 0261536
سیدآباد 0221543
سیرا/پل خواب 0261524
سیف آباد 0262452
سیمین دشتدمون 0221649
سینک /هنزک 0221435
شریف آباد 0292347
شمس آباد 0229338
شمشک /دیزین 0221355
شهرآباد/صفادشت 0262343
شهرآبادفیروزکوه 0221646
شهرجدید/پرند 0229472
شهرجدید/هشتگرد 0262426
شهرستانک 0261525
شهریار 026232
شهرک /اندیشه /فاز1 0262352
شهرک /اندیشه /فاز2 0262354
شهرک /اندیشه /فاز3 0262355
شهرک /اندیشه /فاز4/فاز5 0262334
شهرک /خانه 0229439
شهرک /طالقان کرج 0262472
شهرک /مهندسی /زراعی /هما 0261670
شهرک /ناز 0261680
شهرک جدید/پردیس 0221232
شهرک صنعتی /اشتهارد 0262277
شهرک صنعتی /امیریه /زردبند 0221342
شهرک صنعتی /خاوران 0221244
شهرک صنعتی /عباس آباد 0292342
شهیدآباد 0262344
شیخ حسن 0262522
صالح آباداسلامشهر 0229462
صالح آبادقرچک 0292218
صفرخواجه 0262527
طارند 0292227
طاووسیه 0262438
طرود/سرانزاها 0221634
عرب آبادکوه 0262528
عشق آباد 0292245
علی آبادتپانچه 0229232
علی سید/اقبالیه 0262449
فرخ آباد/زیبادشت 0261688
فردوس 0262346
فشم 0221322
فشند/کوشک زر 0262466
فشندک 0262477
فیروزآبادده خیر 0229268
فیروزبهرام اسلامشهر 0229223
فیروزکوه 0221622
فیلستان 0292336
قارپوزآباد 0262459
قاسم آباد/حاجی آباد 0262455
قاسم آباد/شورآباد 0229245
قاسم آباد شهریار /صباشهر0262362
قاسم آبادکهریزک 0229254
قرچک /زیباشهر 0292212
قرمزتپه 0292353
قلعه بلند 0292425
قلعه حسنخان /شهرقدس 0262382
قلعه خواجه 0292427
قلعه میر 0229446
قلعه نواملاک 0292337
قلعه نوخالصه /طالب آباد/چاله ترخان 0292235
قمصراسلامشهر 0229263
قمی آباد 0292322
قوچ حصار/اسماعیل آباد 0229262
قوهه 0262448
قیام دشت 0292343
قیصرآباد 0229275
گچسر 0261528
گرم آبسرد 0221537
گرمابدر 0221334
گرمدره 0261610
گل تپه ورامین 0292236
گل خندان 0221228
گلاهک 0221584
گلندوک /لواسان کوچک 0221452
گلوکان 0221338
گوران 0262485
لزور 0221682
لشگرآباد 0262445
لواسان بزرگ 0221422
ماهدشت /مردآباد 0262238
محمدآباد/محمدشهر/مشکین دشت 0261620
محمدآباد/ولی آبادقرچک 0292219
محمدآبادعربهاورامین 0292424
محمدآباد ویره شهریار 0262376
محمدیه اسلامشهر 0229344
مرادتپه 0262283
مرتضی گرد 0229258
مرکزموبایل تهران 091121
مرکزموبایل دوم تهران 091122
مرکزموبایل کرج 091126
مشاع 0221564
معین آباد 0292246
ملارد 0262366
ملک آباد 0262526
منجیل آباد 0229445
منگلان 0262484
مهرآباد 0221575
مورود 0261523
مومج 0221542
میر 0262486
میگون 0221353
نجف آبادطغان 0292433
نجم آباد 0262537
نسا 0261526
نصیرآباد شهریار 0262395
نصیرآبادقاجار 0229465
نظرآباد 0262532
نیکنام ده 0221443
هرانده 0221652
هشتگرد/ساوجبلاغ 0262422
هفتجوی کرج 0262342
همه سین 0221242
هیو 0262464
وادان 0221566
ورامین 0291
وردیج /واریش 0262257
وسکاره 0221576
وشته 0262474
ولایت رود 0261521
ولدآباد 0261630
ولیان 0262457
وهن آباد 0229342
یبارک کرج 0262345
ینگی امام 0262435
یوسف آبادصیرفی 0262377
یوسف آبادقوام 0262358
یوسف رضا 0292242
کاشانک /مرجان آباد 0229236
کتالان 0221635
کرج 0261
کردان 0262433
کردزار 0262373
کرشت 0221255
کرود 0262479
کریم آباد 0292345
کشار/علیا/سفلی 0221277
کلان رسنان 0221465
کلین خالصه 0292324
کمال آباد/کمال شهر 0261470
کمردصنعتی 0221226
کندر 0261532
کندعلیا 0221473
کهریزک 0229252
کیلان کوهان /ساران 0221532کد تلفن شهر ها و شهرستانهاي استان چهار محال و بختياري:

آقبلاغ 0382485
آلونی 0382552
آلیکوه 0382626
آورگان 0382475
ابواسحاق 0382592
ارجنک 0382223
اردل شهرکرد 0382622
ارمند 0382545
اسدآباد 0382344
امام قیس 0382467
امامزاده /دستگرد 0382287
امیدآباد 0382744
ایرانچه 0382276
باباحیدر 0382737
بارده 0382378
باغ انارمیلاس 0382546
باغ بهزاد 0382558
برجوئی 0382666
بردبر 0382556
بروجن 0382422
بلداجی 0382464
بن 0382372
بوگر 0382533
بیدله 0382536
بیژگرد 0382477
پیربلوط 0382224
تشنیز 0382296
تومانک 0382388
جغدان 0382636
جوانمردی 0382568
جونقان 0382746
چله گاه 0382549
چلیچه 0382757
چم چنگ 0382358
چم خلیفه 0382359
چم زین /چلیوان 0382366
چم عالی 0382365
چم کاکا/دشتی 0382369
چمن بید 0382535
چمن گلی 0382782
چنارمحمودی 0382567
چهراز 0382652
حاجی آباد 0382286
حسین آباد 0382486
حیدری 0382385
خراجی 0382292
خوی 0382327
خیرآباد 0382277
دزک 0382285
دستنا 0382288
دشت پاگرد 0382587
دشت زرین 0382775
دشتک 0382634
ده صحرا 0382557
ده کهنه رویگر 0382648
دهنوبروجن 0382432
دهنوگرگ اله 0382537
دهنومیلاس 0382534
دهنوکوهرنگ 0382772
دوراهان 0382483
دورک اناری 0382644
رستم آباد 0382628
زوردگان 0382278
سامان 0382352
سرتشنیز 0382293
سرچاه 0382633
سرخون 0382662
سردشت 0382529
سرمور/ممسنی 0382656
سفیددشت 0382456
سلح چین 0382564
سندگان 0382586
سهل آباد/ده سوخته 0382594
سوادجان 0382363
سوده جان 0382346
سورشجان 0382322
سورک 0382274
سولیجان 0382487
سونک 0382547
سیبک 0382468
سیف آباد 0382482
شلمزار 0382262
شمس آباد 0382258
شهریار 0382588
شهرکرد/چالشتر 0381
شوراب 0382368
شوراب کبیر 0382361
شیخ شعبان 0382376
طاقانک 0382248
عیسی آباد 0382736
فارسان /کران 0382722
فرادنبه 0382452
فرخ شهر 0382242
فیل آباد 0382752
قلعه تک 0382265
قلعه رشید 0382643
قلعه میکلا 0382275
گرمدره 0382362
گشنیزجان 0382294
گل سفید/دوپلان 0382646
گلوگرد 0382476
گنج /گرداب 0382593
گندمان 0382462
گندمکار 0382672
گهرو 0382268
گوشه /چغاهست 0382742
گوشکی 0382566
لارک 0382386
لردگان 0382522
لیرابی 0382654
مارکده /قوچان 0382356
مال خلیفه 0382582
مرادان 0382554
مرغملک 0382328
مصطفی آباد 0382343
معمور 0382539
منج /مشکدوزان 0382543
منجرمویی 0382542
مورچگان 0382473
میهه 0382773
ناغان 0382637
ناغان لردگان 0382548
نافج 0382272
نصیرآباد 0382478
نقنه 0382434
هارونی 0382336
هرچگان 0382383
هفشجان 0382257
هلوسعد 0382667
هوره 0382364
وانان 0382342
وردنجان 0382384
یاسه چاه 0382392
یان چشمه 0382377
یونکی 0382585
کاج 0382632
کالولک 0382225
کاهکش 0382367
کردشامی 0382474
کلبی بک 0382484
کنارک شهرکرد 0382472
کهیان 0382532
کوهرنگ 0382762


کد تلفن شهرها و شهرستان های استان خوزستان:

آب گرمک علیا 0612652
آبادان 0631
آبژدان 0682265
آسیاب 0652328
آغاجاری 0672322
آلبوعفری 0612448
ابوالعباس 0692436
ابوشانک 0632234
ابوصدرین 0632279
ابیتر 0642569
احمدمولا 0642575
ارمش 0672533
اروندکنار 0632272
اسدآباد 0672248
اسلام آباددزفول 0642257
اسلام آبادعلیا 0672252
اسلام آبادمسجدسلیمان 0682263
الباجی 0612252
الهائی 0612226
ام الطمیر 0612242
امامزاده /عبداله 0652427
امیدیه 0652322
امیرالمومنین 0652334
انجیرک 0642253
اندیمشک 0642422
اهواز 0611
ایذه 06235
بارانگرد 0692434
بازارچه مرزی /شلمچه 0632431
باصدی 0692238
باغملک 0692422
بدرانی 0632334
برآفتاب 0692483
بردیه یک 0612442
بروایه یوسف 0612269
بستان 0612522
بلادیه 0642271
بلوارناظر 0642442
بندبال 0642268
بندر/ماهشهر 0652232
بنه رحیمه 0642576
بنوت بالا 0642266
بهبهان 0671
بهر 0612254
بوزی 0632333
بیت صیوان 0692245
بیت واوی 0612274
بیدروبه 0642453
پایانه /بندر/امام /خمینی 0652264
پایگاه /پنجم شکاری 0692267
پتک جلالی 0692473
پسکره 692482
پشت پیون 06229
پیرآباد 0672233
ترکالکی 0612682
تل گوینه 0672261
تنگه مرکزی 0632232
تکیه 0692439
ثوامر 0632236
جااردو 0642455
جاته 0642256
جایزان 0672522
جریه سیدمحمد 0642545
جزیره /مینو 0632472
جسانیه بزرگ 0612236
جفال 0632332
جلالیه 0612446
جلیزه حنظله 0612454
جلیزیه رضا 0612452
جنت مکان 0612676
جنگیه /عمیره 0611526
جولکی 0672532
چاه سالم 0652326
چغامیش 0642262
چگارمان 0682422
چلچلک 0692437
چم 0672268
چم خلف عیسی 0652424
چمگلک 0642437
چمیان 0612273
چنارستان 06261
چوئبده 0632244
حسام آباد 0612651
حسین غلیم 0642581
حسینیه 0642452
حفارشرقی 0632432
حمیدیه 0612222
خرمشهر 0632422
خسرج راضی حمد 0642579
خشان 0642546
خلف مسلم 0642539
خنافره 0632337
خویس 0642563
دارخوین 0632335
دره نی 0692484
درونک 0672267
دریسیه سفلی 0632354
دزفول 0641
دغاغله 0612232
ده صفر 0672535
ده ملا 0652425
ده کهنه موزرم 0692563
ده کیان 0692564
دهدز 0692562
دهکده 0612225
دوبندار 0642443
دودانگه 0672244
دوراهی اسلام آباد 0692475
دوکوهه 0642445
دیلم 0612646
راسوند 0692533
رامشیر 0692262
رامهرمز 0691
رده سادات 0632235
رستم آباد 0692242
رضاآباد/عوض آباد 0682225
رفیع 0612464
رمیله 0692266
رودزرد 0692325
زرگان /ابوفاضل 0612326
زویه 2 0612647
زیدون 0672262
سادات حسینی /ملاح 0692567
ساریه 0612445
سالمی 0632344
سددز 0642444
سدشاور 0642582
سربندر 0651
سرحانی 0692474
سردارآباد 0612644
سردشت دزفول 0642322
سرگچ 0682424
سرله 0692479
سلطان آباد 0692232
سماله 0612687
سمیده 0612466
سوسنگرد 0612422
سویدانی 0612449
سویره 0652332
سیاه منصور 0642246
سید/حسین /موسوی /نور 0612259
سیدرضی 0642534
سیدعباس 0642566
شادگان 0632322
شلیلی بزرگ 0612639
شهروئی 0672234
شهرک /آزادی 0642435
شهرک /ابوذرغفاری 0642524
شهرک /امام /حسین /صفی آباد 0642243
شهرک /امام خمینی دزفول 0642247
شهرک /انقلاب 0642248
شهرک /بنه حاجات 0642273
شهرک /بهرام 0642535
شهرک /توحید/شهرک /شمس آباد 0642244
شهرک /حربن ریاحی 0642572
شهرک /حمزه 0642225
شهرک /خیبر 0642258
شهرک /سلمان 0642532
شهرک /سیدنور 0642264
شهرک /شهید/اسدپور 0682426
شهرک /شهید/بهشتی اهواز 0612634
شهرک /شهید/بهشتی دزفول 0642272
شهرک /شهید/چمران شوشتر 0612677
شهرک /شهید/چمران ماهشهر 0652242
شهرک /شهید/رجائی 0612632
شهرک /شهید/شرافت 0612645
شهرک /شهید/محمدی 0612685
شهرک /شهید/مدنی /دزفول 0642438
شهرک /شهید/مدنی /سربندر 0652263
شهرک /شهید/مطهری 0642263
شهرک /شهید/منتظری 0642242
شهرک /شهید/کریمی 0642254
شهرک /طالقانی 06248
شهرک /طالقانی دزفول 0642232
شهرک /طالقانی ماهشهر 0652426
شهرک /عدالت 0642238
شهرک /محمدبن جعفر 0642227
شهرک /مسلم بن عقیل 0642567
شهرک /مهاجرین 0642255
شهرک /نورمحمدی 0612637
شهرک /وحدت 0672251
شهرک صنعتی /الباجی 0612266
شهرک صنعتی /خرمشهر 0632452
شوش /عمله سیف /شهرک /شهید/دانش 0642522
شوشتر 0612622
شیبان 0612327
شیخ زهراو 0612239
شیخ صالح 0612451
شیخ علی اصغر 0642568
شیرین آب 0642325
صالح داوود 0642544
صالح مشطط 0642543
صفحه 2 0612279
صیدون 0692472
طراح سیدعلی 0612229
طره بخاخ 0632245
طره خضر 0632238
ططرآباد 0682329
طلاور 0692476
عبدالخان 0642562
عبودی 0632347
عرب اسد 0612649
عرب حسن 0612636
عشاره بزرگ 0612283
علی آباد 0642439
عوده 0612249
عین دو 0611380
غوابش 0612455
غیزانیه بزرگ 0612248
غیزانیه کوچک 0612247
قالندعلیا 0672246
قلعه تل 0692432
قلعه چنعان 0611527
قلعه خواجه 0682262
قلعه شمس آباد 0642265
قلعه لور 0642432
قلعه کعبی 0672264
گبیریک 0612256
گتوند 0612672
گچ گرسا 0682326
گرگرعلیا 0652245
گروه /پدافندهوائی 0672255
گلگه دره یک 0642454
گلگیر 0682223
گمبوعه بزرگ 0612255
گوریه 0612642
لالب 0692438
لالی 0682322
لران 0692435
لنگر 0612648
لنگیرات 0672265
مالک اشتر 0642577
مالکیه 0612447
مجتمع /پتروشیمی /بندر/امام /خمینی 0652255
مجتمع /پتروشیمی /رازی سربندر 0652266
مربچه 0692236
مرعی 0612444
مرکزموبایل اهواز 091161
مزرعه یک 0642578
مسجدسلیمان 0681
مشراگه 0692268
مشهدتشان 0672237
ملاثانی اهواز 0612322
منازل سازمانی /دشت آزادگان 0612263
منصوریه 0672235
منطقه اقتصادی /بندر/امام /خمینی 0652262
منیوحی /ابوخضراوی 0632275
مهدی آباد 0612643
میان آب دزفول 0642565
میانکوه 0652325
میداوودسفلی 0692433
ناصرآباد 0652428
نهرمسلم 0632342
نهرمضیف 0632352

کد تلفن شهرها و شهرستان های استان خوزستان ادامه


کد تلفن شهر ها و شهرستانهاي استان خراسان:

آب جهان /رهورد 0582377
آبرود 0532224
آبقه 0529429
آبگرم 0512279
آبگرک 0582247
آبیز 0562562
آبینه 0529489
آزاده ده 0529326
آزادوار 0572573
آسو 0562229
آشخانه 0585422
آفریز 0562546
آق کاریز 0582242
آلماجوق 0582236
آمند/قره قانلو 0585448
آهنگ 0535623
آواز 0562335
آیسک 0535824
ابارش 0572228
ابدال آباد 0529238
ابراهیم آبادتربت حیدریه 0532744
ابراهیم آبادمشهد 0512536
ابوچناری 0572569
احمدآباد 0552429
احمدآبادآستانه 0532627
احمدآبادتربت جام 0529222
احمدآبادخواف 0532427
احمدآبادسرجام 0512629
احمدآبادقوچان 0582671
احمدآبادمحولات 0532681
اخلمد 0582636
اردمه 0552425
اردوغشن 0552337
اردکول 0562571
ارزنه 0529484
ارسک 0535324
ارغا 0532777
ارگ نوجوی 0572538
اره /آبمال 0512325
ارکان 0585225
ازغند 0532684
اسپید 0572784
استاد 0585453
استای 0529433
استیر 0572234
اسجیل 0582667
اسحاق آبادتربت حیدریه 0532856
اسحاق آبادنیشابور 0552328
اسدآبادبیرجند 0562322
اسدآبادخواف 0532571
اسدآباددربندی 0529438
اسدآبادرخ 0532334
اسدآبادنهبندان 0562629
اسطرخی 0582437
اسفاد 0562568
اسفدن 0562565
اسفراین 0572722
اسفشاد 0562543
اسفیدان بجنورد 0585222
اسفیوخ 0532229
اسلام آبادبجنورد 0585438
اسلام آبادبیرجند 0562537
اسلام آبادتربت حیدریه 0532747
اسلام آبادقوچان 0582442
اسلامیه 0534229
افچنگ 0572222
افرینه لرستان 0663432
افین 0562549
الست 0572778
النگ امان آباد 0512367
اله آباد 0582443
امام /تقی 0512359
امام قلی 0582374
امان آباد 0552459
امرغان سفلی 0512228
امغان 0529247
امیرآباد 0561225
امیرآباد بجنورد 0585346
انابد 0532726
انارستانک /خانیک برون 0535241
انداد 0512268
انداده 0572532
اوارشک 0512356
اوجان 0562242
ایرج 0572734
ایزی 0572223
اینچه سفلی 0585443
اینچه علیا 0585456
ایوربجنورد 0585342
ایورتربت حیدریه 0532883
اکبرآبادرشتخوار 0532646
بابل الحکم 0532734
باجگیران 0582372
باخرز 0529482
بار 0552455
بارنجگان 0562572
بازارقارناس 0585437
باسفر 0532632
باشتین 0572426
باغجر 0572232
باغچق 0585228
باغستان 0535232
باغشن 0552332
باغشن کچ 0552226
باغلق 0585535
بام 0572773
بایگ 0532282
بتو 0552467
بجد 0562221
بجدن /بژدن 0572379
بجستان 0535622
بجنورد 0584
بدرانلو 0585231
برآباد 0532525
براکوه 0532639
برج /بزنج 0572736
برجک 0532755
بردسکن 0532722
برزل آباد/رضاآباد 0582444
برزنون 0552523
برس 0532328
برغمد 0572525
برقبان 0572621
برود/علی آباد 0529254
برون 0535235
بزد 0529234
بزق 0552426
بزن آباد 0562558
بزنگان 0512563
بسطاق 0535831
بسکاباد 0562527
بشرآباد 0552228
بشرویه 0535322
بشنیج 0552233
بغداده 0535829
بقمج 0582626
بلقان آباد 0572628
بمرود 0562566
بندان 0562628
بنی تاک 0529321
بهدادین 0532531
بهمن آباد 0562569
بهکده رضوی 0585444
بوربور 0585248
بورنگ 0562334
بوری آباد 0532227
بوژآباد 0552242
بوژان 0552235
بوژمهران 0552336
بیاس آباد 0532573
بیچند 0562626
بیدخت 0535733
بیدسکان 0535233
بیدوی 0532393
بیدک 0585229
بیرجند 0561
بیزه 0572425
بیگ نظر 0582238
بیگان 0582465
بیمرغ 0535742
بیناباج 0562551
بیهود 0562538
پخت 0562365
پرسه سو 0585537
پرمه /فارمد 0512264
پس کمر 0512565
پشته 0529434
پطرو 0532222
پل بند 0529432
پهنائی 0562536
پیرشهید 0582436
پیش بر 0562557
پیش قلعه 0585428
تاتار 0585259
تاج الدین 0582526
تازه قلعه 0585528
تام میرزاحسن 0512532
تایباد 0529422
تبادکان 0512251
تپه سلام 0512355
تپه میراحمد 0512531
تخته جان 0562331
تربت جام 0528
تربت حیدریه 0531
تربقان 0532848
ترپ آذربایجان شرقی 0472348
تقی آباد 0512332
تلخ بخش 0532329
تندک 0572375
تنگل شورعلیا 0512328
تنورچه 0532892
توی 0572733
تیتکانلو 0582225
تیزآب 0532435
تیغاب 0562553
تیغدر 0562552
تیمنک 0529253
تکمار 0532788
جابوز 0532778
جاجرم 0585322
جاغرق 0512425
جردوی 0532843
جزین 0535626
جشن آباد 0582545
جعفرآبادتربت جام 0529243
جعفرآبادزاوه 0532398
جعفرآبادقوچان 0582336
جعفرآبادکاشمر 0532783
جغتای 0572562
جلال آباد 0532751
جنت آبادتربت جام 0529325
جنت آبادتربت حیدریه 0532633
جنت آبادمحولات 0532693
جنگل 0532624
جهان 0572785
جوادیه 0532332
جوزان /شیرزن 0582375
جوزقان 0529437
جیزآباد 0529483
جیلو 0552231
جیم آباد 0512353
چاپشلو 0582582
چاج 0562236
چاه دراز 0562665
چاهشک 0512429
چاهک موسویه 0562532
چخماق 0532374
چخماقلو 0585441
چرمشهر 0512255
چرمه 0535828
چرو 0572632
چری 0582226
چشام 0572434
چشمه گل 0529244
چمن آباد 0532428
چمن بید 0585433
چنار 0532687
چناران بجنورد 0585223
چناران قوچان 0582622
چناران نیشابور 0552334
چنارمشهد 0512276
چنشت 0562363
چهاربرج سبزوار 0572737
چهاربرج مشهد 0512248
چهاربرجی 0529446
چهاربید 0585344
چهارده 0532437
چهارفرسخ 0562632
چهچهه /پائین ده 0512227
چهل حصار 0572741
چیتگر 0582246
چکنه سفلی 0582392
حاجی آبادبیرجند 0562563
حاجی آبادفردوس 0535731
حاجی آبادنیشابور 0552325
حارث آباد 0572226
حسن آبادبردسکن 0532743
حسن آبادتربت جام 0529245
حسن آبادقوچان 0582251
حسن آبادمحولات 0532685
حسین آباد/رحیم خان 0572578
حسین آبادجنگل 0552428
حسین آبادسرجام 0512361
حسین آبادقوچان 0582435
حسین آبادمشهد 0512238
حصار/گرمخان 0585226
حصارتربت حیدریه 0532285
حصارسرخ /سرآسیاب سوران 0512432
حصارمشهد 0512426
حصارنیشابور 0552324
حوض سرخ 0532236
حکم آباد 0572524
حکیم آباد 0582638
خالدآباد 0572743
خانلق 0552462
خانیک 0535734
خانکوک 0535236
خراشاد 0562223
خراشاه 0572343
خرق 0582227
خرگرد 0532434
خرم /عمادیه 0532342
خرم آبادتربت جام 0529241
خرم آبادسبزوار 0572537
خرم دره 0585432
خروعلیا 0552326
خسروجرد 0572224
خشک 0562544
خضری 0562534
خلیل آباد 0532772
خمارتاش 0582243
خنگ 0562237
خواف 0532422
خوان شرف 0562625
خور 0562427
خور/بیجورد 0532753
خوسف 0562422
خوشین 0572729
خیرآبادتایباد 0529436
خیرآبادتربت جام 0529223
خیرآبادتربت حیدریه 0532688
داشلی قلعه 0585529
داغیان 0582235
دافی 0532343
داورزن 0572422
داوودلی 0582248
درح 0562364
درخش 0562323
دررود 0552323
درزآب 0535633
درغانلو 0585255
درفک 0572634
درق 0585335
درگز 0582522
درمیان 0562324
درونه 0532737
درکش 0585455
دستجرد 0572782
دستجردآقابزرگ 0552341
دستگرد 0562329
دشت جاجرم 0585337
ده امام 0572565
ده پائین 0532228
دهرود 0511242
دهشک 0562542
دهگاه 0585247
دهلوتلخی 0532387
دهنه اجاق 0572774
دهنه شیرین 0572776
دهک 0562663
دوحصاران 0535833
دوست آباد 0535834
دوغ آباد 0532676
دوغائی 0582231
دولت آبادتربت جام 0529256
دولت آبادتربت حیدریه 0532372
دولت آبادرشتخوار 0532629
دولت آبادسبزوار 0572225
دولت آبادقوچان 0582635
دویدخ 0585531
دوین /چنارسوخته مشهد 0512223
دوین قوچان 0582434
دیزادیز 0582229
دیزباد 0512252
دیزبادعلیا 0552339
دیسفان 0535741
رئیسی 0552431
رادکان 0582627
راز 0585522
راستقان 0585527
رامشین 0572547
راه چمن 0572566
رباط جز 0572623
رباط سرپوش 0572231
رباط سفید 0512366
رباط سمنگان 0529224
رباط سنگ 0532322
رباط قره بیل 0585345
رباط قوچان 0582373
رحمت آباد 0529231
رخنه گل 0512667
رزداب 0532429
رزق آباد 0532842
رسالت 0585431
رشتخوار 0532622
رقه 0535325
رهن 0535748
رهن کاریز/کفکی 0552464
روئین 0572727
رواخ 0572777
روچی 0535738
رودمعجن 0532286
روشناوند 0535747
روم 0562525
رونج 0529239
ریاب 0535746
ریوش 0532882
ریوند 0572429
رکن آباد 0532735
زاوه 0532375
زاوین 0512274
زرد 0585429
زرق آباد 0572732
زرقان 0572564
زرمهر 0532689
زشک 0512435
زمند 0572575
زهان 0562548
زوارم 0582432
زورآباد 0572534
زول 0562529
زیارت 0582433
زیبد 0535735
زیدانلو 0582244
زیرک آباد 0532729
زین آباد 0535632
ژرف 0532362
سارمران 0572735
ساق 0532382
ساقی بیک 0552528
سالارآباد 0512331
سبزوار 0571
سده بیرجند 0562533
سده تربت حیدریه 0532433
سرآسیاب 0582664
سرایان 0535822
سربالا 0532327
سربیشه 0562362
سرچاه 0552524
سرچاه تازیان 0562342
سرچشمه /هانوزی 0585244
سرحوضک 0532845
سرخس 0512522
سردق 0535625
سرغایه 0512362
سرند 0535238
سرهنگ 0532335
سروآباد/بازمرگی 0512269
سریده 0535629
سرک 0582639
سست 0572739
سعادت آباد 0532635
سعدالدین 0532776
سفیدسنگ 0512664
سقی 0535739
سلامه 0532432
سلطان آبادتربت حیدریه 0532325
سلطان آبادسبزوار 0572622
سلطان آبادمشهد 0512358
سلطان میدان 0552525
سلمان /خلیل آباد 0532431
سلوگرد 0582668
سلولی 0585238
سلیمانی 0552454
سمیع آباد 0529235
سنجد 0582466
سنخواست 0572338
سنگ بست 0512624
سنگان بالاتربت حیدریه 0532626
سنگان پائین تربت حیدریه 0532522
سنگر 0512533
سنگل آباد 0532234
سنو 0535744
سه قلعه 0535826
سهل آباد 0532386
سوخسوهاشم 0585532
سیدآبادسبزوار 0572629
سیدآبادقوچان 0582628
سیدآبادنیشابور 0552232
سیدال 0562631
سیر 0532733
سیف آباد 0532749
سیوجان 0562424
سیوکی 0532225
شاخن 0562226
شاداب 0552223
شادمهر 0532683
شامگان 0572373
شاندیز 0512428
شاهرخت 0562564
شاهین علیا 0532395
ششتمد 0572372
شعبه 0532644
شفیع 0582228
شفیع آباد 0532727
شم آباد 0572626
شمس آباد 0532691
شهرآباد 0532728
شهرآبادنیروی هوائی 0585446
شهرآبادکرد 0585439
شهرستانک 0572568
شهرطوس 0512267
شهرفیروزه 0552452
شهرک /امام /خمینی 0535323
شهرک /امام /رضا 0582438
شهرک /امام /سجاد 0582439
شهرک /رضوی 0512322
شهرک /قدس 0562545
شهرک صنعتی /سبزوار 0572233
شهرک صنعتی /طوس 0511541
شهرک صنعتی /کاویان 0512254
شهرک صنعتی /کلات 0512275
شهرکهنه 0582222
شهن آباد 0532385
شهوار 0532397
شوراب 0552457
شیرتپه 0512527
شیرخان 0572631
شیروان 0582422
شیرک ساجی 0562556
شیلیگان 0582564
صالح آباد 0529322
صدخرو 0572432
صفی آبادتربت حیدریه 0532377
صفی آبادسبزوار 0572772
صمدیه 0552423
صنوبر 0532223
طارق 0562664
طبر 0585334
طبس 0572627
طبس مسینا 0562325
طبسین 0562627
طرسک 0672377
طرق 0532888
طرقبه 0512422
طوس 0512266
ظاهرآباد 0532745
عارف آباد 0532855
عباس آباد 0572536
عباس آبادتربت حیدریه 0532634
عبدل آبادتربت حیدریه 0532677
عبدل آبادسبزوار 0572572
عبدل آبادنیشابور 0552338
عبس آباد 0532636
عزیزآباد 0572382
عسگریه 0512229
عشرت آباد/ممرآباد 0532841
عشق آبادبجنورد 0585445
عشق آبادمشهد 0512628
عشق آبادنیشابور 0552422
عظیم آباد 0532739
علاقه 0532337
علی آبادبجنورد 0585233
علی آباددامن 0532638
علی آبادسیاسک 0512265
علی آبادعلیا 0532694
علی آبادقوچان 0582237
علی آبادکشمر 0532736
علی زینل 0582241
علیک 0532381
عمارت 0582232
غلامان 0585524
غنی آباد 0535327
فاردق 0532645
فاروج 0582322
فایندر 0532436
فتح آبادتربت حیدریه 0532625
فتح آبادفردوس 0535234
فجرآباد 0582448
فخرآبادتربت حیدریه 0532331
فخرآبادفردوس 0535627
فدافن 0532844
فدرد 0532221
فدشک 0562426
فدیشه 0552427
فراشیان 0572567
فرخان 0582234
فرخد 0512202
فرخک 0552224
فردوس 0534
فرشه 0532851
فرگ 0532854
فرمان آباد 0529431
فرهادگرد 0512627
فریزی 0582663
فریمان 0512622
فریمانه 0572571
فسنقر 0572227
فلارگ /بزقنچ 0562235
فندخت 0562567
فورگ 0562332
فیض آبادتربت حیدریه 0532672
فیض آبادسبزوار 0572438
قائن 0562522
قارضی 0572783
قازقان 0512327
قاسم آباد 0532572
قاسم آبادبزرگ 0512363
قاسم آباددهنه 0552433
قاضی 0585426
قدمگاه 0552322
قره قویونلو 0582527
قزل قارشی 0572526
قزلر 0585457
قطن آباد 0552227
قلعه آقاحسن 0532378
قلعه باخزر 0529486
قلعه بالا 0532847
قلعه حسن 0582467
قلعه سرخ 0529236
قلعه شیر 0529246
قلعه گک 0529228
قلعه نو 0512626
قلعه نورودآب 0572822
قلعه نوشفیع آباد 0572533
قلعه نوصفی آباد 0532391
قلعه نوکلات 0512281
قلعه نی 0532389
قلندرآباد 0512662
قله زو 0512273
قنبرباغی 0572779
قوچ پلنگ 0532857
قوچان 0581
قوژدتربت حیدریه 0532852
قوژدفردوس 0535745
قوش خزاعی 0512526
قوش عظیم 0512525
قوشنجان 0552222
قومنجان 0562531
قیاص آباد 0582629
گازار 0562227
گبودان 0532732
گرماب تربت حیدریه 0532336
گرماب نیشابور 0552453
گرمه 0585325
گرو 0512277
گریمنج 0562559
گرینه 0552335
گریوان 0585224
گزیک 0562326
گزکوه 0582325
گستج 0535239
گسک 0562239
گل 0562425
گلبهار 0582632
گلبو 0552424
گلسرا 0532363
گلمکان 0582633
گلی 0585232
گلیان /حصارپهلوانلو 0582441
گمرک دوغارون 0529427
گناباد 0535722
گنبدلی 0512529
گوارشک 0512261
گوش لاغر 0529323
گیسور 0535743
گیفان 0585525
گیو 0562366
لائین نو 0512263
لطف آبادقوچان 0582562
لطف آبادنیشابور 0552237
لنگر 0585239
لنگرعزیزآباد 0585435
لوجلی 0582462
ماریان 0512234
ماژان 0562428
مایوان 0582224
مجتمع /فولاد/آبقو 0552225
مچ 0572376
محسن آباد 0552342
محمدآبادبجنورد 0585427
محمدآبادتربت جام 0529255
محمدآبادتربت حیدریه 0532628
محمدآبادشوقان 0585332
محمدآبادعلیا 0562539
محمدآبادگفت 0572574
محمودآباد 0529226
محمودآبادعلیا 0529229
محمودی 0572742
مختاران 0562238
مرغزار 0532384
مرندیز 0535628
مرکزموبایل مشهد 091151
مزار 0535635
مزداب 0562232
مزداوند 0512562
مزرج 0582223
مزینان 0572433
مژن آباد 0532529
مشهد 0511
مشهدریزه 0529428
مشکان 0572624
مصعبی 0535827
مظفرآباد 0532738
معدن /سفلی /و/علیا 0552463
معدن سنگان 0532527
معدن قلعه زری 0562433
مغان 0512438
مقصودآباد 0582239
مقیسه 0572435
ملک آبادتربت حیدریه 0532643
ملک آبادمشهد 0512352
منصوری 0535634
مهدی آبادرشتخوار 0532631
مهدی آبادکاشمر 0532782
مهر 0572423
مهرآباد 0532438
مهران کوشک 0535237
مهمانک 0585425
مهموئی 0562228
مهنان 0585234
مهنه 0532682
مهوید 0535231
موچنان 0582637
مود 0562222
موسی آباد 0529248
مومن آباد 0529242
میامی 0512326
میاندهی 0532697
میرآباد 0552229
میریک 0562231
نامق 0532889
نامن 0572424
نای 0532849
نجف 0585436
نجف آباد 0582327
نریمانی 0512354
نسر 0532324
نشتیفان 0532526
نصرآباد 0529232
نصرالدین 0562343
نصیرآباد 0532388
نقاب /معصوم آباد 0562423
نقاب تربت حیدریه 0532779
نقاب سبزوار 0572522
نقندر 0512427
نهبندان 0562622
نوبهار 0582669
نوخندان 0582542
نوده انقلاب 0572625
نوده بام 0572775
نوده پشنگ 0535749
نوده تربت جام 0529252
نوده چناران 0585227
نوروزآباد 0552238
نوزاد 0562328
نوسرانومیری 0552522
نوغاب 0562327
نوغاب پسکوه 0562554
نوفرست 0562224
نوق تربت حیدریه 0532637
نوق فردوس 0535631
نیازآباد 0532528
نیرآباد/توزنده جان کهنه 0552466
نیشابور 0551
نیل آباد 0529227
هدک /سربرج 0532752
هفت خانه 0532787
همت آبادتربت جام 0529481
همت آبادتربت حیدریه 0532686
همت آبادزمانی 0552461
همت آبادشهرگهنه 0552456
هندولان 0562338
واشان 0562244
ورزگ 0562528
ویرانی 0512437
یادگار 0529251
یاس تپه 0512535
یاقوتین 0529233
یام 0582329
یحیی آباد 0572384
یدک 0582233
ینگه قلعه 0582463
ینگه قلعه /شمس 0552458
یونسی 0535624
یکه سعود 0585526
کاخک 0535737
کارخانه /قند/فریمان 0512625
کارخانه /قندجوین 0572529
کاریز 0529426
کاریزمحمدجان 0512665
کاریزنو 0529225
کاریزک ناگهانی 0532376
کاریزکهندل 0529327
کاستان 0585452
کاشمر 0532822
کاظم آباد 0532741
کال چغوکی 0512368
کال زرکش 0512257
کامه علیا 0532232
کاهه 0532785
کاهوچناران 0582666
کاهودرگز 0582528
کاهیچه 0532379
کبودان /همایون 0562555
کت 0532641
کته شمشیرسفلی 0512666
کته شمشیرعلیا 0512668
کچولی 0512534
کدکن 0532323
کراب 0572235
کرات 0529435
کردیان 0529493
کرغند 0562547
کرف 0585336
کرند 0535326
کریمو 0535832
کریک 0585442
کسرینه 0532853
کسکن 0572236
کشانک 0585434
کشک آباد 0585451
کشکک 0532394
کلات سبزوار 0572731
کلات فردوس 0535736
کلات نادر 0512272
کلاته اله نظر 0512538
کلاته بزرگ 0529249
کلاته چنار 0585458
کلاته شادی 0532781
کلاته عرب 0572527
کلاته ملامحمد 0582376
کلاته میمری 0572528
کلاته نو 0532746
کلانتر/کیکانلو 0585447
کمیز 0572431
کندر 0532775
کندکلی 0512528
کنگ علیا 0532392
کنویس 0512258
کنک 0512436
کهنه 0572576
کوران ترکیه 0582326
کورده 0512245
کوسه /الخالص 0582464
کوشه 0532725
کوشکی /جوشقان 0572738
کوشکی ترکمن 0585459
کوشکی کیکانلو 0585449
کیذور 0572374کد تلفن شهرها و شهرستان های استان خوزستان


هفت تپه 0642234
هفت چشمه شهیدان 0682224
هفتگل 0692322
هندیجان 0652422
هورت عاگول 0612467
هوفل شرقی 0612453
هویزه 0612462
ویس اهواز 0612333
ویسی 0672253
یزدنو 0612468
یکاویه یک 0612267
کردستان 0672238
کره سیاه تلخ 0672243
کریت برومی اهواز 0612245
کشتیرانی /بندر/امام /خمینی 0652252
کلگه زار 0672247
کنارپیر 0612638
کهباد 0612538
کهباددو 0692537
کهنگ 0642252
کوت سیدسلطان 0612336
کوت سیدنعیم 0612438
کوشک 0682222
کوشکک 0612686

 نقشه سايت | درباره سايت | تماس با ما | تبادل لينك | تجارت_Powered by ESHTEHARD.NET© 2006-2008
استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذکر منبع و درج لينك سايت مجاز است

تماس با مدیر سایت Info@eshtehard.net