ارسال مقاله

ارسال خبر

تماس با ما

معرفی سایت به دوستان

صفحه اول

  گالری تصاویر

 تماس با ما

انجمن های اشتهارد

 اخبار

 دریافت فایل

 نظر سنجی

 مقالات

 لينکهاي وب

نقشه ي سايت

درباره سایت

نقشه گوگل

 بازي

 روي خط خبر

 (rss)

وبلاگ

Yahoo! Messenger

X-WHOIS

 

 


ه گ
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان گلستان :

آبادان تپه 0174226
آرخ بزرگ 0173475
آزادتپه 0173648
آزادشهر 0174672
آق آباد 0174272
آق امام 0174483
آق زبیر 0173556
آق قلا 0173522
آق قمیش 0174588
آقچلی سفلی 0174258
آلتین تخماق 0173478
آلوکلاته 0173282
آهنگرمحله 0173247
ابه محمدایمر 0174255
اجن شیرملی 0174452
ارازگل 0174637
اسلام تپه 0173485
اصفهان کلاته 0173225
اگری بوغاز 0174256
امیرآبادگز 0173283
امین آباد 0173577
انبارآلوم 0173573
انقلاب 0173539
اوچ تپه 0173546
اودک دوجی /حسن طبیب 0173646
اونق یلقی 0173552
ایتمر 0174348
ایگدرسفلی 0174254
ایگدرعلیا 0174244
ایلوار 0173343
ایمرملاساری 0174234
اینچه برون 0174324
باغلی مرامه 0174235
باقرآباد 0173652
بالاجاده 0173332
بایلر 0174257
بدراق نوری 0173642
برفتان 0173636
بصیرآباد 0173486
بندر/ترکمن 0173422
بندر/گز 0173372
بهلکه داشلی 0173537
بهلکه شیخ موسی 0173554
بی بی شیروان 0174243
پاسنگ بالا 0174586
پنج پیکر 0173432
پیراوش سفلی 0173572
پیش کمر 0174442
تاتارسفلی 0174643
تاتارعلیا 0174633
تخت 0174544
تخشی محله 0173257
تراجیق 0174438
تقی آباد 0173276
تمرقره قوزی 0174432
تنگراه 0174585
توران ترک 0174642
توران فارس 0174632
تورنگ تپه 0173272
توسعه /علی آباد 0173624
توسکستان 0173274
تیل آباد 0174684
جلین علیا 0173278
جهان آباد 0173558
چارقلی 0173477
چپق لقی 0173474
چناران 0174487
چنارلی 0174492
چهارباغ 0173223
چهارده 0173335
چین سبیلی 0173574
حاجی آباد 0173637
حاجی قوشان 0174223
حاجی کلاته 0173638
حالی آخوند 0174242
حیدرآبادگرگان 0173245
حیدرآبادگنبدکاووس 0174447
حکیم آباد 0173643
خانببین 0174624
خواجه لر 0173484
خواجه نفس 0173476
دارکلاته 0174626
داشلی برون 0174325
دلند 0174627
دنگلان 0173338
دهنه 0174433
دوزالوم 0174326
دوزین 0174535
دوگنجی 0173543
دیگچه 0174282
رامیان 0174622
رضاآباد 0174634
رودبارقشلاق 0174699
زنگیان 0173224
زیارت 0173246
زینب آباد 0174636
سارجه کر 0174252
سارلی سفلی 0174277
سارلی علیا 0174276
سالیکنده 0173345
سدن سیدمیران 0173228
سرخن کلاته 0173268
سرطاق 0173382
سرکلاته 0173337
سعدآباد 0173248
سقرتپه 0173483
سلاق غایب 0174274
سلاق نوری 0174236
سلطان آباد 0173275
سلطانعلی 0174275
سنگ دوین 0173633
سوزش 0174488
سوسرا 0174689
سیجوال 0173433
سیدآباد 0174687
شاهکوه سفلی 0173234
شفت آلوباغ 0173553
شموشک سفلی 0173252
شهرک صنعتی /آق قلا 0173575
شهرک صنعتی /بندر/گز 0173388
شورحیات 0173545
شیرآباد 0174696
شیرنگ 0173647
صادق آباد 0174589
صحنه سفلی 0173532
صفی آباد 0174552
صوفی شیخ دازغراوی 0174448
صوفیان 0174445
عرب بوران 0174454
عرب سرنگ 0174225
عرب قاری حاجی 0174482
عطاآباد 0173538
علی آباد/کتول 0173622
علی آبادکنارشهر 0173263
فارسیان /قانچی 0174694
فارسیان فرنگ 0174587
فاضل آباد/گنبدکاووس 0174686
فاضل آبادگرگان 0173634
فوجرد 0173233
قارقی بناور 0173473
قانقرمه 0173542
قپان 0174446
قربان آباد 0173535
قرق 0173265
قرن آباد 0173226
قرناوه 0174473
قرنجیک پورامان 0173544
قرنجیک نظر 0173472
قره بلاغ 0173632
قره تپه 0173434
قره چشمه 0174534
قره سو 0173436
قره شور 0174436
قره قاشلی 0173435
قره ماخر 0174335
قزلچه آق امام 0174683
قزلی 0173557
قلعه جیق 0173482
قلعه قافه 0174532
قلعه محمود 0173237
قلمی 0174533
قلی آباد 0173232
قوچ مراد 0174228
قورچای 0174682
قوشجان آباد 0173547
قول حاجی 0174238
قوینلی 0174245
گالیکش 0174583
گرجی محله /سفیدآباد 0173346
گرگان 0171
گری دوجی 0173533
گلها/حاجی نبی 0174698
گلیداغ 0174476
گمرک پل /تنگلی 0174327
گمیشان 0173462
گنبدکاووس 0172
گوزن فارس 0173258
لمسک /ورسن 0173238
لیوان 0173377
محمدآباد 0173236
محمدزمان خان 0174542
مراوه تپه 0174472
مرزبان 0174688
مرزن کلاته 0173287
مزرعه کتول 0173657
معصوم آباد 0173254
ملاعلی تپه 0174253
ملک علی تپه 0174247
مهترکلاته 0173334
میاندره 0173344
میرزاعلی یلقی 0173536
میرمحله /شمس آباد 0173262
مینودشت 0174522
نراب 0174697
نصرآباد 0173242
نظام آباد 0174677
نوچمن 0173253
نوده خاندوز 0174685
نوده ملک 0173222
نودیجه 0173267
نومل 0173244
نوکنده 0173378
هاشم آباد 0173243
هوتن 0174342
وامنان 0174692
وحدت 0173549
وطن 0174695
یاسی تپه 0174248
یامپی 0173534
یساقی 0173336
یلمه سالیان 0173548
ینقاق 0174584
کارکنده /سوته 0173342
کاشیدار 0174693
کاکا 0174263
کردکوی 0173322
کرند 0174322
کریم آباد 0173235
کسکن قوجق 0174224
کفشگیری 0173227
کلاجان قاجار 0173264
کلاسره 0174554
کلاله 0174422
کماسی 0173266
کنگور 0174437
کوچک خرطوم 0174265
کوچک نظرخانی 0173644


کد تلفن شهر ها و شهرستان های استان گیلان :

آبکنار 0182277
آج بوزایه 0132475
آستارا 0182521
آستانه اشرفیه 0142422
آلیان 0132737
آهندان لاهیجان 0142254
اباتر 0182343
احمدسرگوراب 0132793
اردجان 0182472
ارده 0182476
ارشادمحله 0182479
اژدهابلوچ 0132482
اسالم /خلیفه آباد/ناورود 0182456
اسپند/چکوور 0182355
استخربیجار 0142455
اسطلخ جان 0132685
اسطلک 0132476
اسفقن سر 0182347
اسکولک 0132634
اشکیک 0132426
اطاق ور 0142553
البرز/جورکاسر 0142737
امام ده 0142273
امامزاده هاشم 0132322
امشل 0142456
املش 0142722
امیرهنده 0142442
انارستان 0142327
اوشیان 0142652
اولم 0182492
ایزبرم 0142343
ایوان استخر 0142282
بارکوسرا 0142233
بازارجمعه 0182377
بازقلعه اکبررشت 0132578
بالارودپشت /بین کلایه 0142235
بداغ محله 0182448
برمچه قوام 0132456
بره سر 0132647
بلسبنه 0132323
بلگور 0182334
بندر/انزلی 0181
بندر/کیاشهر 0142482
بهمبر 0182328
بیجارکنار 0132325
پاپکیاده 0142562
پاشاکی بالامحله /پائین محله 0142325
پاکده 0132694
پره سر 0182466
پروش 0142568
پرکاپشت 0142493
پشت مسار 0182335
پشتیر 0182337
پلکوه /پاچکنار 0132548
پهمدان 0142237
پوشل 0142432
پیربازار 0132332
پیرسرا 0182495
پیرکوه 0142346
پیشخان 0182348
تازه آبادجنگاه 0142353
تجن گوکه 0142426
تش 0132352
تمل شیرکوه 0132427
تمیجان 0142634
توتکابن 0132682
تویسروندان 0132575
تیسیه 0132428
تکی تازه آباد 0182445
جلیدان 0132465
جمال آباد 0132635
جوبن 0132648
جوبنه 0132582
جوپشت 0132466
جورکویه 0132432
جوکندان 0182435
جیرده 0132795
جیرگوابر 0142734
جیرنده /عمارلو 0132692
جیرهنده 0132483
جیرکویه 0132434
چابکسر 0142642
چاف 0142566
چایجان 0142633
چپرپرد 0132452
چلکاسر 0132687
چماچاه 0132784
چماقستان 0142564
چمخاله 0142534
چهارده 0142438
چهارمحل 0132646
چوبربندرانزلی 0182434
چوبرشفت 0132786
چورکوچان 0142427
چولاب /ابراهیم سرا 0132526
چوکا 0182465
چوکام 0132435
چیران 0132732
حاجی بکنده 0132445
حاجی سرا 0142558
حسن بکنده 0142478
حسن رود 0182278
حسنعلی ده 0142238
حویق 0182442
حیران 0182538
خاصه کول 0132638
خاله سرا 0182457
خرارود 0142355
خراط محله 0182385
خرجیگل 0182432
خشک رودبار 0182497
خشکبیجار 0132436
خشکنودهان 0132734
خطبه سرا 0182438
خطیبان 0132798
خمام 0132422
خمیران 0182228
خوشابر 0182467
داخل 0142443
دارباغ 0132748
دارسرا 0182475
دافچاه 0132444
درگاه 0142494
دستک 0142498
دشتویل 0132684
دعوی سرا 0142647
دلچه 0132586
دلیوندان 0182342
دهشال 0142492
دهگاه 0142486
دوبخشر 0132787
دوگور 0182326
دیارجان 0142352
دیزین 0142225
دیلمان 0142342
دیناچال 0182468
راسته کنار/بوئین 0132762
رحیم آباد 0142762
رستم آباد 0132637
رشت 0131
رضامحله 0142632
رضوانشهر 0182462
رودبار 0132622
رودبارسرا 0182469
رودبنه 0142244
رودپشت 0132448
رودپیش 0132755
رودسر 0142622
روشن آبسر 0142637
زیباکنار 0132468
زیده 0132743
سادات محله /صیدرمحله 0142533
سالکده 0142495
سده 0132554
سراجار 0142263
سراوان 0132587
سرشکه 0142245
سروندان 0132584
سسمس 0182384
سطل سر 0142246
سنگاچین 0182235
سنگر 0132572
سه سار 0182363
سورکوه 0142733
سیاه بیل /دیگه سرا 0182478
سیاه خاله سر 0182233
سیاه گوراب 0142272
سیاه مزگی /توسه 0132797
سیاهکل 0142322
سیاهکل رود 0142635
سیویر 0142727
شادخال 0132792
شاقاجی /اسلام آباد 0132574
شالما 0132788
شاندرمن 0182485
شبخوسلات 0142726
شرفشاده /کهنه رودپشت 0142445
ششکل 0142434
شفارود 0182473
شفت 0132782
شلمان 0142542
شهربیجار 0132672
شهرستان 0132455
شهرصنعتی /رشت 0132338
شهرک صنعتی /صومعه سرا 0182493
شولم 0132738
شیجان 0132447
شیخ علی بست 0142345
شیخ علی کلایه 0142248
شیخ محله /سیاه درویشان 0182374
شیخ نشین 0182488
شیرآباد 0182436
شیرکوه 0132686
شکارسرا 0132547
صفرابسته لاهیجان 0142496
صومعه سرا 0182322
صیقلان ورزل 0132326
ضیابر 0182336
طارم سر 0132535
طاسکوه 0182487
طالب آباد 0181329
طاهرگوراب 0182358
طرازکوه 0132334
عباس آباد 0182552
علی آباد 0132652
عنبران محله 0182533
فتیده 0142538
فخب 0131229
فخرآباد 0132472
فشتال 0142326
فشتم 0132536
فشتکه 0132442
فلکده 0132342
فومن 0132722
قاسم آبادسفلی 0142648
قاسم آبادعلیا 0142636
قاضیان 0132588
قروق /جماکوه 0182447
قلعه رودخان 0132733
گرکه رود 0142735
گشت 0132752
گفشه 0132474
گل افزان /کلده 0132746
گل سفید 0142554
گلسر/قاضده 0182356
گنجه 0132632
گوراب پس 0132753
گوراب زرمیخ 0182327
گوراب لیشاوندان /تازآباد 0132756
گورابجوار 0142499
گورابسر 0132543
گوشلوندان 0132754
گوفل 0132693
گیلده 0142447
گیله پرده سر 0132585
گیلوادشتان 0132544
لات لیل 0142742
لاشک 0132477
لاقان /مردخه 0132799
لاهیجان 0141
لپوندان 0132775
لسکوکلایه 0142487
لشت نشا 0132462
لشکاجان 0142653
لفمجان 0142267
لفوت بالا/ماشک تهرانچی 0142437
لله کا 0132454
لنگرود 0142522
لوخ 0142488
لوشان 0132642
لولمان فومن 0132742
لولمان کوچصفهان 0132545
لوندویل 0182554
لوکلایه 0142547
لیالستان 0142257
لیچاه 0132473
لیسار 0182458
لیف شاگرد 0182378
لیلاکوه 0142536
لیموچاه 0132478
ماسال 0182482
ماسوله 0132757
مالفجان 0142347
ماکلوان 0132736
مبارک آباد 0132457
مریدان 0142548
مرکیه 0182344
مژده 0132546
مژدهه 0132794
ملسکام /خسروآباد 0132789
منجیل 0132644
ناش /نوده رشت 0132678
ناصرکیاده 0142274
نالکیاشهر 0142546
ندامان 0182496
نرکستان 0182373
نشرودگل 0132583
نصفی 0132683
نصیرمحله 0132785
نقره ده 0142477
نهزوم 0132776
نوبیجارمحله 0142242
نوخاله اکبری 0182376
نوده مرخال 0132763
نوشر 0132433
نوکاشت 0182352
نوکنده 0182477
هشتپرتالش 0182422
هلوسرا 0142732
هندخاله 0182375
واجارگاه 0142646
ولدپشت مخ 0182357
ویرمونی 0182532
ویزنه 0182437
ویشکا 0132453
ویشکاننک 0132576
کارسیدان 0142433
کاس احمدان 0132758
کانرود 0182536
کپورچال 0182268
کتشال 0142277
کته سرولات 0132443
کته شصت 0142448
کتیگر/آقاسیدشریف 0132344
کتیک 0132556
کچلام 0142265
کرفستان 0142736
کسما 0182332
کلاچاه دوم 0132446
کلاچای /بی بالان 0142658
کلرم 0132745
کلشتر 0132627
کلیشم 0132698
کماچال 0142452
کمامردخ 0132744
کمساربزرگ رشت 0132796
کنارسر 0132542
کنستان 0132589
کوچصفهان 0132522
کوچک محله 0182225
کوچکام 0182494
کوده /میانده 0182354
کورنده 0142275
کوزان 0132764
کوشال 0142243
کولیور 0181428
کومله 0142544
کویه علیا 0142744
کیاسرا 0132553
کیسم لاهیجان 0142435
کینچاه 0142454


کد تلفن شهرها و شهرستان های استان لرستان :


آشورآباد 0666437
احمدآباد 0665469
ازنا 0666422
اشتره گل گل 0663634
اشترینان 0665322
اصلانشاهی 0663526
الشتر/سلسله 0663522
الیگودرز 0664
امام آباد 0665466
اولادقباد 0663635
ایرانشاه 0663739
ایمان آباد 0663233
بابازید 0663437
باباگردعلی 0663678
بازوند 0663655
بدرآباد 0663224
برخوردار 0663733
برم /خان آباد 0666229
بروجرد 0662
بلوران 0663682
بن لار 0663444
بندیزه 0665336
بهرام آباد 0665439
بیاتان 0665464
پادگان /مهندسی 0665235
پاعلم 0663427
پشت باغ ضرونی 0663636
پشت تنگ سیاب 0663673
پل باباحسین 0663231
پلدختر 0663422
پهلوانکل 0665467
پیرجد 0663239
تجره گله دار 0663234
ترشاب 0665434
تشکن 0663574
تلوری 0663223
تمیله 0663534
تنگ فنی 0663442
توده زن 0665324
جعفرآباد 0665325
جلگه خلج 0663438
جلوگیر 0663446
جهان آباد 0665222
جوشان 0666236
چالان چولان 0665462
چغابدار 0665436
چغابل /رومشکان 0663652
چغابیت 0663684
چغلوندی 0663362
چم مهر 0663435
چمن سلطان 0666225
چناردمچهر 0663632
چهاربره 0665334
خاطره فرج 0663578
خایان 0665223
خرم آباد 0661
خسروآباد 0665431
خمه سفلی 0666232
خمه علیا 0666231
خوشناموند 0663633
دارائی 0663226
دانشگاه 0661460
داوودرشیدخان 0663638
درب گنبد 0663674
دربند 0666436
دره صیدی 0665244
دره گرگ 0665323
درود 0665422
دمباغ 0663741
ده ترکان 0665337
ده حسنعلی 0663528
ده رحم 0663532
ده نصیر 0666223
ده کبودچواری 0663743
ده کرد 0665225
دهریز 0665332
دهنومقدسی 0665229
دوزان 0666227
دولت آباد 0666235
دکاموند 0663531
رازان 0663323
رباط نمکی 0663229
رومیانی 0663653
زاغه 0663322
زرشکه 0665243
زورآنتل 0663445
زیرسنگ سیاب /گرخوشاب 0663679
ژان 0665435
سپیددشت 0663472
سراب چنار 0663536
سراب چنگائی 0663232
سراب حمام 0663434
سراب دوره 0663572
سراب ناوه کش 0663237
سرنجه زیودار 0663429
سندرکان 0665437
سور 0666233
سیاهپوش 0663529
سیاوش آباد 0666234
شرشره 0663685
شهرک /ابوذر 0666224
شهرک /المهدی 0666433
شهرک /امام خمینی 0663732
شهرک /ولیعصر 0663436
شوراب سفلی 0663263
شول آباد 0666322
شیخ آباد 0663535
شیروان 0665237
صنایع دفاع /دورود 0665438
طنجور 0665242
علی آباد/جوانمرد 0663538
فرزیان 0666435
فرسش 0666226
فرهادآباد 0663737
فلک الدین 0665234
فیال 0665226
فیروزآباد 0663527
قائدطاهر 0665328
قاضی آباد 0666442
قاطرچی 0663654
قلعه حاتم 0665232
گایکان 0666228
گل باغی 0663744
گلام بحری 0663742
گلچهران /ملیجان 0665329
گنجه 0666444
گندمینه 0666222
گوشه محسن ابن علی 0665247
مدآباد 0666434
مرادآباد/حسن آبادمیربک 0663745
مرزیان 0666443
مروک 0665468
مسعودآباد 0666439
معمولان خرم آباد 0663433
مغانک سفلی 0666238
ملک آبادسماق 0663573
مورانی 0663428
مومن آبادخرم آباد 0663533
مومن آباددرود 0666432
میدان بزرگ 0663447
ناصرالدین 0665432
نورآباد/دلفان 0663722
هفت چشمه 0663735
هلوش 0663424
هما 0666241
همت آباد 0665233
واشیان /چشمه شیرین 0663439
والانجرد 0665227
وحدت شهر 0663676
ونائی 0665326
ویسیان 0663262
کاغه /عالم آباد 0665465
کانسرخ 0666243
کرکیخان 0665335
کفراج 0663734
کفشگران 0665327
کلکله 0666445
کهریز/کمالوند 0663228
کهریزگیژیان 0663657
کونانی 0663675
کوهدشت 0663622
کیجالی سفلی 0665239
کیدان 0665238
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان همدان :

آب مشکین 0812549
آبدر 0852269
آبرومند 0812438
آبشینه /تفریجان /سرخ آباد/کنجینه 0811432
آجین 0812358
آرتیمان 0852423
آق تپه 0812562
آورزمان 0852258
ابرو 0811431
احمدآباد 0812364
ارزانفود 0812238
ازندریان 0852283
اسدآباد 0812322
اسلام آباد 0852278
اشتران 0852432
اشترمل 0852447
اصله 0812732
الفاوت 0812233
امتلر 0812644
امزاجرد 0812288
امیرآبادفامنین 0812744
امیرآبادکبودرآهنگ 0812554
انوچ 0852264
اوچ تپه 0852295
اورقین 0812546
اوزن دره 0812563
ایده لو 0812539
اکنلو 0812558
باباپیر 0852437
باباقاسم 0852346
بابان 0812545
بابانظر 0812682
باباکمال 0852482
بادخوره 0812348
برزول 0852348
بهار 0812422
بیان 0852353
بیوک آباد 0812772
پادگان /قهرمان 0812222
پایگاه /نوژه 0812555
پرلوک 0812432
پشتجین 0812646
پیروز 0852232
تاوه /سناج 0812734
تخت 0812692
توانه 0852345
توچغاز 0852224
تویسرکان 0852422
جامیشلو 0812642
جعفریه 0852445
جنت آباد 0812352
جهان آباد 0852334
جورقان 0811237
جوزان 0852225
جوکار 0852272
جیجانکوه 0852438
جیحون آباد 0812774
چارلی 0812568
چاشتخوره 0852476
چنارسفلی 0812346
چنارعلیا 0812344
چورمق 0812685
حاتم آباد 0812537
حسام آباداسدآباد 0812362
حسام آبادبهار 0812437
حسن قشلاق 0812435
حسین آبادآشوری 0812448
حسین آبادشاملو 0852282
حسین آبادلتگاه 0812445
حسین آبادناظم 0852257
خان آباد 0812547
خاکریز 0812335
خردمند 0852288
خورونده 0812684
داق داق آباد 0812533
داویجان 0852234
درجزین 0812635
دستجرد 0812542
دشته 0812784
دمق 0812672
دهپیاز 0811272
دهفول 0852335
دهلق 0852261
دهنوآورزمان 0852266
دهنوعلی آباد 0852296
رامیشان 0812564
راه هموار 0812446
رحمان آباد 0852262
رزن 0812622
رزینی 0852378
رسول آباد 0812434
رضوان کده 0852226
روان 0812455
روعان 0812557
زاغه 0812476
زرامین سفلی 0852347
زرقان 0812738
زمان آباد 0852284
زنگنه علیا 0852236
ساریجلو 0812658
سامن 0852252
ستق 0812742
سراوک 0812737
سردارآباد 0812552
سرکان 0852443
سفیدخانی 0852354
سلطان آباد 0812686
سنقرآباد 0812655
سنگستان 0811275
سوباشی 0812582
سورتجین 0812634
سوزن 0812653
سیدشهاب 0852436
سیمین زاغه 0812433
شاهنجرین 0812632
شعبان 0852337
شهر/صنعتی /بوعلی 0811438
شهرک /انصارالامام 0811232
شهرک /بهار 0812454
شهرک /نهاوند 0852376
شورین 0811268
شوسف خراسان 0562662
شوند 0812648
شیرین سو 0812536
صالح آباد 0812442
طاسیران 0812543
طجرسامن 0852268
طویلان سفلی 0812343
عبدالرحیم 0812782
عشاق 0852294
علوی 0852285
علی آباددمق 0852274
علی صدر 0812553
عین آباد 0812657
فارسبان 0852377
فارسجین 0812654
فامنین 0812722
فرسفج 0852472
فریازان 0852453
فقیره 0811824
فیروزان 0852372
فیض آباد 0812735
قاباق تپه 0812548
قادرخلج 0812689
قایش 0812687
قرخلر 0812773
قروه درجزین 0812656
قلعه قباد 0852343
قهاوند 0812762
قینرجه 0812688
گاوسوار 0812683
گذرکجین 0812337
گراچقا 0811223
گشانی 0852434
گل تپه 0812572
گنبد 0812234
گنبدان 0812462
گنبدکبود 0852382
گیان 0852342
گیل آباد 0852352
لالجین 0812452
لامیان 0852477
لتگاه 0812468
لکلک 0812357

کد تلفن شهرها و شهرستان های استان همدان :(ادامه
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان مازندران :

آب اسک 0122322
آبگرم 0122336
آری 0112482
آغوزبن بابل 0111327
آغوزگله 0152742
آلاشت 0124533
آلوکنده /حاجی محله 0152586
آمل 0121
آهنگرکلا 0112362
آهنگرکلا/شهدای /دابو 0122746
آهودشت 0122526
آهی محله 0122724
آیت محله 0124343
آکند/پنبه زارکتی 0152332
ابوالحسن کلا 0112372
ابوخیل ارطه 0124256
اتو 0124547
اجارستاق 0152386
اجوارکلا 0122264
احمدآبادکلیج 0122755
ارات بن 0124534
ارضت 0152683
ازباران 0112575
ازنی 0152754
اسب چین 0192475
اسب شورپی 0112435
اسبوکلا/ولاشد 0152342
اسبوکلابابل 0112323
استخرپشت 0152454
اسرم /جامخانه 0152433
اسلام آباد 0152432
اسلام آباد آذربایجان شرقی 0432245
اسکنده /وازیک 0122753
اسکومحله 0122242
اطرب /بهزادکلاساری 0152572
المشیر 0124262
اله رودبار 0112387
اله شاه 0112364
امام ده 0152557
امامزاده قاسم 0192439
امره ساری 0152335
امیرآباد 0152545
امین آباد 0112438
اناده 0122538
انارمرز 0124336
انجیلسی 0112477
اندوار 0122346
اندیکلا 0112434
اهلم /آزادمون 0122743
اوارد 0152687
اوجامحله 0152355
اوجاک 0122253
اوجی آباد 0122254
اورست /مالخواست 0152732
اوزکلا 0122427
اومال /بریجان 0152442
ایثارده 0192458
ایرا 0122338
ایوک /بورخیل 0124434
اکراسر 0192546
بائوده سفلی 0122762
بائیکلا/شهیدآباد 0112467
بابل 0111
بابل پشت بابل 0112538
بابلسر/دریاکنار/باقرتنگه 0112522
بادله 0152434
بازیار 0112388
بالااحمدچاله 0112376
بالامیرکلا 0112348
بانصرکلا 0122268
بایجان 0122332
بایع کلا 0152582
برجنده /شرفتی 0122765
برسمنان /کمانگربابل 0112378
برگه 0152445
برما 0152738
بزمین آباد 0152438
بشل /چاکسر 0124433
بطاهرکلا 0122457
بلده 0124423
بلده نورآمل 0122422
بندر/امیرآباد 0152546
بنفشه ده 0122527
بهشهر 0152522
بهنمیر 0112535
بورخانی 0124445
بولی کلا/درویش خیل 0111315
بیزکی 0124348
بیشه بنه 0152672
بیشه سر 0111313
بیشه کلا 0122738
پائین کلا 0152384
پاجی /میانا 0152775
پاشاکلاآمل 0122277
پاشاکلادودانگه 0152785
پاشاکلاقائم شهر 0124246
پاشاکلاکسلیان 0124538
پایین احمدچاله پی 0112377
پردنگون 0192283
پرکلا 0152678
پل سفید 0124522
پلور 0122324
پنبه چوله 0152338
پنجاب 0122352
پهناب 0124345
پهنه کلاساری 0152326
پوروا 0152589
پوست کلا 0112483
پول 0192325
پی قلعه 0192263
پیته نو 0152682
پیچاکلا 0112428
پیشنبور 0192274
پیمود 0122657
تازه آباد 0152583
تازه آبادسپاه 0152452
تاکر 0122435
تلمادره 0152744
تلوک 0152782
تمسک /سرخکلا 0122256
تمل 0192544
تنگه لته 0152365
تنکابن /خرم آباد 0192422
تیرکلا/ماچک پشت 0152363
تیله نو 0152642
جلیل آباد/کراتچال 0192459
جلیکان علیا 0122548
جنت رودبار 0192534
جواهرده 0192533
جوربند 0122525
جویبار 0124322
چاری 0112356
چالوس 0191222
چالیسیو 0122638
چالکرود 0192537
چرته 0192556
چفته کلا 0124233
چل 0122432
چلمردی 0152585
چلندر 0192364
چمان 0152584
چمستان 0122522
چورت 0152737
حاجی کلابزرگ 0122754
حریث 0192287
حسن آباد 0122655
حسین آباد/لله مرز 0152543
حسین آبادلیتکوه 0122263
حمیدآباد 0152334
حیرت 0192356
خارکش 0152344
خال خیل 0152735
خانه دریا 0122742
خانه سرمرز 0152366
خجیرکلا 0122456
خرم آباد 0152345
خرماکلا 0124235
خزرآبادساری 0152346
خشت سر 0122727
خشرودپی 0112452
خشکرود 0112547
خطیرکلا 0124236
خلیل محله 0152643
خورشید 0152573
خیره سر 0191328
خیرودچالوس 0192367
خیرودکنار/سیدعلی کیا 0192375
دارابکلا 0152378
دارکلا 0122545
دازمیرکنده 0152356
دامیر/دینک 0151318
درازکلا 0112368
درزیکلا 0112374
درونکلای شرقی 0112337
درونکلای غربی 0112335
دلسم /ویسر 0192382
دنگ پیا 0122257
دنگ سرک 0152364
دونا 0122452
دونه چال 0124327
دونه سر 0112336
دونکوه 0122648
دوک /زیلت 0124274
دینارسرا 0192455
دینان 0122335
دیوا 0112454
دیودشت 0112437
دیوکلا 0124237
رئیس آباد 0122274
رئیس کلا 0124438
رامسر 0192522
رزن 0122453
رزکه 0122258
رستم رود/ایزدشهر/آکامشهر 0122623
رستم رود/ایزدشهر/آکامشهرمخابراتی 0122644
رستم کلا 0152536
رسکت 0152784
رمنت 0111314
رودبار/اورطشت 0122248
رودبست 0112545
رودگر/پل سرا 0192476
روشن آباد 0111217
رویان 0122624
ریحان آباد/ولمازو 0152664
رینه لاریجان 0122325
ریکنده 0124276
رکابدارکلا 0124267
رکن کلا 0124338
زاغمرزساری 0152535
زاهدکلا 0112586
زرگرمحله /آردکلا 0112426
زرندین 0152576
زرین آباد 0152362
زوارده 0112475
زیارت کلا 0152588
زیت سفلی 0152437
زیراب قائم شهر 0124535
سائیچ محله 0122235
ساروپسند 0152668
ساری 0151
سرخرود 0122728
سرخکلا/شهرک /فرهنگیان 0151212
سرلیماک 0192547
سروکلا 0124332
سرکت 0152387
سعادت آباد 0122532
سفیدتمشک چالوس 0192536
سلطان محمدطاهر 0111317
سلمان شهر 0192482
سلمل 0192554
سلیاکتی 0122634
سلیمان آباد 0192452
سما 0192354
سمسکنده ساری 0152372
سنارسفلی 0192285
سنگ تراشان 0152324
سنگتاب 0124273
سنگچال 0122236
سنگده 0152772
سه کیله 0152592
سوا 0122343
سوته /فریدون کنار 0112574
سوتکلا/دادکلا 0152774
سوچلما 0152453
سوربن /برارده 0152448
سورک آمل 0122243
سورک ساری 0152422
سیاهدشت 0152786
سیداباصالح 0124264
سیدمحله 0152323
شارقلت 0124442
شاندشت /شنگلده /وانا 0122337
شاه کتی 0122766
شرفدارکلا 0151313
شهرک /نمک آبرود 0192488
شهرک صنعتی /آمل 0122252
شهرک صنعتی /بهشهر 0152555
شهرک صنعتی /دانیال 0192494
شهرک صنعتی /ساری 0152383
شهنه کلا 0122255
شوبکلا/معلم کلا 0112342
شورکا 0124342
شومیاآمل 0122763
شیخ محله 0122446
شیرخوارکلا 0124247
شیرگاه قائم شهر 0124422
شیرود 0192447
شیرکلاآمل 0122528
صاحبی 0152377
صالحان 0192334
صفرخیل /میارکلا 0152348
صلاح الدین کلا/ونوش 0192377
صنایع /چوب /و/کاغذ 0152388
طارسی کلا 0124243
طبقده 0152435
طوسکلا/سیاوشکلا 0152575
طوقدار 0152347
طوله سرا 0112578
عالمکلا 0124443
عالیکلاآهی 0122267
عباس آباد 0192462
عبداله آباد 0122752
عرب خیل 0112532
عزت /منوچهرکلاچالوس 0192372
عزت الدین 0152358
عزیزک 0112554
عسگرآباد 0152547
عظیمیه چالکش 0192445
علویکلاچالوس 0192362
علی آباد 0122535
علی آبادعسگرخان 0192365
عیسی خندق 0151227
غریب محله 0152685
فریدون کنار 0112565
فریم 0112582
فریمک 0152593
فقیه آباد 0192478
فلورد 0124532
فولادکلابابل 0111328
فیروزکلاآمل 0122266
فیروزکلاچالوس 0192332
فیروزکنده 0152328
فیلبند 0122272
قائم شهر 0123
قائمیه 0122747
قادیکلا 0123314
قادیکلاچهاردانگه 0152736
قراخیل 0124245
قرتیکلا 0152325
قره تپه 0152532
قلعه پایان 0152666
قلعه سر 0152443
قلعه گردن 0192442
قلعه کش 0122234
گاوان کلا/سیدکلا 0112432
گتاب 0112384
گرسماسر 0192552
گزنک 0122327
گل علی آباد 0192456
گلماساری 0152336
گلندرود 0122652
گلوگاه بندپی 0112472
گلوگاه ساری 0152622
گلیجان 0192457
گلین /چی لی لی سر 0192543
گنج افروز 0111215
گویتر 0192278
گیله کلا/باریک آبسر 0152376
لاجیم 0124437
لاریم 0124335
لاسم 0122354
لاشک 0192342
لالا 0152733
لاویج 0122533
لتاک 0192446
لتینگان 0191327
لرگان 0192344
لشتو/لزربن 0192453
لشکنار 0192337
لله بند 0124542
لمراسک /تیرتاش /سراج محله 0152665
لنگر 0152746
لیماک 0192567
لیند 0124544
ماهفروجک 0152375
ماهفروزمحله 0152382
ماکران 0152446
متکازین 0152686
محمدآباد 0122288
محمدآباددودانگه 0152762
محمودآباد 0122774
مرزن آباد 0192273
مرزیکلا/بابل کنار 0112365
مرگاو 0152783
مرمت 0152327
مریج محله 0122745
مزید 0122454
مشک آباد 0124352
معلم کلا 0122748
ملک خیل 0124275
مهدی رجه 0152663
موزیکله 0112366
میانده 0124347
میانگله /چناربن 0152577
میخران 0122232
میخساز/کندلوس چالوس 0192326
میررودپشت 0112353
میناک آمل 0122436
ناحیه 0122428
ناندل 0122342
نانواکلا 0122642
نج 0122448
نسن 0122444
نشتارود 0192466
نشل 0122344
نعمت آباد 0192438
نمار 0122445
نوا 0122328
نوائی محله 0112573
نوذرآباد 0152534
نور/علمده 0122622
نوسر 0122348
نوشهر 0191323
نوشیروانکلا 0112344
نوشیروانکلابابل 0112334
نیالا 0152684
نیاک 0122334
نیچکوه 0192346
نیرس 0192352
نیم ور 0192338
نکا 0152562
هچیرود/هرطه کلا 0192246
هریکنده 0111216
هشتل 0122244
هلیدشت 0112373
هولار 0152367
ورازان 0122447
ورسک 0124526
ورمتون 0112427
وری 0152752
ورکاده 0122546
ورکلا/ورندان 0152447
وسطی کلاآمل 0122233
وسطی کلاقائم شهر 0123316
ولشکلا 0152373
ولوجا 0152436
ولوکلا 0112355
ولی آباد 0192448
ولیکرودپشت 0112548
ولیکستان 0192495
یالرود 0122434
یخکش 0152673
یمچی متوریج 0122757
یوش 0122433
کاردرکلا/امیرکلا 0112476
کاردگرمحله آمل 0122637
کاردگرمحله بابل 0112577
کارمزد 0124537
کارکنده 0152385
کاظم کلا 0192474
کترا 0192472
کتی لته 0124426
کجورچالوس 0192322
کردیچال 0192275
کردکلا/کوهی خیل 0124346
کرسب /مسکوپا 0152778
کرسی 0122455
کرفون 0112552
کریم کلا 0112332
کرکنار 0112367
کشتله 0112352
کشتی سازی /ایران صدرا 0152552
کشکسرا 0191212
کشکوه 0192432
کلارآباد 0192492
کلاردشت /حسن کیف 0192262
کلارستاق 0191229
کلاگرمحله 0112338
کلت 0152578
کله بست 0112557
کله مرز/رودپشت 0122744
کله نوچالوس 0192282
کلوده 0122733
کلیج خیل 0124428
کلیکسر 0122245
کمانگرکلا 0121318
کمربن 0122438
کمرود 0122442
کمیشان 0152574
کنس مرز 0122758
کنیم 0152734
کورکورسر 0191322
کوهپر 0192348
کوهسارکنده 0152579
کوهستان /آسیابسر 0152544
کوکده 0122265
کیاسرچهاردانگه 0152722
کیاکلا 0124337


کد تلفن شهرها و شهرستان های استان مرکزی :


آستانه 0862443
آشتیان اراک 0862722
آق داش اراک 0862568
آلوسجرد 0256238
آناج اراک 0862565
آوه 0256242
ابراهیم آباد 0862338
احمدآباد 0256236
اراک 0861
ازنوجان 0866228
استوه 0862563
اسفندان اراک 0862532
الویر 0256433
امامزاده /عباس 0862538
امان آباد 0862328
امیرآباد 0862673
اناج 0862564
اندیس 0256245
ایبک آباد 0862346
اکبرآباد 0862445
بازرجان اراک 0862637
بازنه اراک 0862433
باغ برآفتاب 0862447
باقرآباد 0866334
بالقلو 0256325
برای اسکان 0862459
بزیجان 0866338
بصری اراک 0862485
پاکل 0862434
پرندک 0256528
تبرته 0862664
تفرش 0862622
تلخاب 0862663
توره 0862428
جلایر 0862452
جلماجرد 0866235
جیریا 0862392
چشمه پهن 0862355
چقاسیف آباد 0866245
چلبی 0862523
چهارچشمه 0866236
چهرقان 0862524
حسین آباد 0256536
حشمتیه 0866243
حصار 0862437
حکیم آباد 0256535
خاوه 0866438
خرماباد 0862357
خسروبیک 0862535
خشکرود 0256542
خمارباغی 0862536
خمین 0865
خنجین 0862548
خنداب 0862562
خورهه خمین 0866335
خوگان 0866238
خیرآباد 0862372
داوودآباد 0862335
دستجان 0862667
دفاترمخابراتی 0862322
دلیجان 0866422
ده شیرخان 0862574
ده نمک 0862348
ده نوصمصام خمین 0866254
دهچال 0862583
دهسد 0862573
دودهک 0866448
دوزج 0256434
دیزآباد 0862582
رازقان 0256422
راونج خمین 0866442
راوه 0866433
رباط ترک 0866437
رباط مرادخمین 0866248
رباط میل 0862324
ریحان خمین 0866237
زاویه 0256526
ساروق اراک 0862337
سامان 0256335
ساوه 0255
سرسختی اراک 0862446
سرسختی سفلی 0862456
سقانلیق 0256246
سلیم آباداراک 0862525
سمقاوراراک 0862534
سنجان 0862345
سورانه اراک 0862438
سوزان 0862586
سیاوشان اراک 0862727
شازنداراک 0862422
شتریه 0862669
شهابیه خمین 0866258
شهراب اراک 0862626
شهرصنعتی /ایبک آباد 0862342
شهرصنعتی /دلیجان 0866444
شهرصنعتی /فرمهین 0862677
شهرصنعتی /کاوه /ساوه 0256234
شهرک /مهاجران 0862362
شهرک صنعتی /خمین 0866234
شهرک صنعتی /خیرآباد 0862366
شهرک صنعتی /راونج 0866452
شهسواران 0862325
شهوه 0862367
شیرین آباداراک 0862666
صدرآبادساوه 0256534
ضامن جان 0862383
ضیاآباد/نورآباد 0862486
طراران اراک 0862636
طرازناهید 0256237
ظهیرآباد 0862458
عزیزآباد 0862676
عقیل آباد 0862326
علیشارساوه 0256445
عنبرته 0862454
غرق آباد 0256322
غیاث آباداراک 0862672
غینراراک 0862435
غینرجه 0862585
فراهان /فرمهین 0862662
فرفهان خمین 0866226
فرنق خمین 0866257
فشک اراک 0862665
فوران 0862578
قاسم آباد 0862576
قاسم آبادساوه 0256547
قاسم آبادمرکزی 0862364
قالهرخمین 0866434
قدمگاه اراک 0862482
قره بنیاد 0862455
قره چای /قلعه کرد 0256244
قورچی باشی خمین 0866256
گازران 0862575
گرکان اراک 0862734
گل زردقلعه 0862457
گوار 0862332
لریجان خمین 0866337
لنجروداراک 0862432
لکان 0866225
مالمیر 0862453
مامونیه /زرند 0256522
مانیزان اراک 0862567
مجتمع /قطران 0862571
مجدآبادکهنه 0862675
محلات 0866322
محمودآباد 0862533
مرزیجیران 0862323
مزرعه نواراک 0862724
مست وایجان اراک 0862572
مشهداردهال 0866436
مشهدالکوبه اراک 0862387
مصرقان 0256432
مصلح آباداراک 0862668
ملک آباداراک 0862327
موچان 0862487
میچان 0862344
میشیجان 0866227
میلاجرداراک 0862555
نخجیروان خمین 0866336
نراق خمین 0866446
نقوسان اراک 0862635
نمک کور 0862353
نهرمیان اراک 0862427
نوبران 0256324
نورعلی بیک 0256243
نیمه ور 0866332
هزاوه 0862343
هستیجان 0866445
هفته اراک 0862448
هندودر 0862442
واران خمین 0866432
واشه 0862429
ورآبادخمین 0866222
ورچه خمین 0866247
وسفونقان خمین 0866443
وفس اراک 0862522
یاتان 0256334
یل آبادساوه 0256253
کارچان 0862374
کردیجان اراک 0862728
کرهرود 0861273
کرکان 0862566
کزازاراک 0862436
کمیجان اراک 0862545
کودزراراک 0862674کد تلفن شهر ها و شهرستان های استان هرمزگان :

آبشورک 0763241
ابوموسی بندرعباس 0763622
اسلام آباد 0766429
انوه 0764342
ایسین 0763225
ایلود 0764348
باسعیدو 0763577
باغات 0763433
برکه دوکا 0764469
بست قلات 0764343
بستانه هرمزگان 0764226
بستانوبندرلنگه 0764474
بستک 0764322
بشاگرد 0766428
بندر/پل 0763325
بندر/تیاب 0766226
بندر/جاسک 0766522
بندر/چارک بندرلنگه 0764422
بندر/حسینه 0764237
بندر/حمیران 0764234
بندر/خمیر 0763322
بندر/شناس 0764227
بندر/لنگه 0762
بندر/معلم 0764235
بندر/کلاهی 0766223
بندرعباس 0761
بندرمقام 0764423
بندزک 0766222
به ده 0764472
بوچیر 0764468
بوستانلو 0763259
بیکا 0766427
پایانه کامیونداران 0763252
پدل 0764233
پشته ایسین 0763254
پی پشت 0763545
تازیان بالا 0763231
تازیان پائین 0763228
تخت 0763227
تدروئیه 0764345
توکهور 0766242
تیرور 0766235
جائین 0763428
جاسک کهنه 0766525
جزیره /هرمز 0763532
جغین 0766425
جناح 0764324
چاه اسماعیل 0766237
چاه بنارد 0764326
چاه مسلم 0764225
چاهستان 0763255
چاهو 0763269
چراغ آباد 0766239
چه چکور 0763229
چهواز 0764481
چیروئیه 0764421
حاجی آباد 0763422
حاجی خادمی 0766227
حمیران گاوبندی 0764478
حکمی 0766228
خراجی 0766426
خورگو 0763239
خیرآباد 0766434
داربست 0764356
درگهان 0763526
درگیر 0763281
دژگان 0764223
دشت آشکارا 0763434
دشتی بندرلنگه 0764465
دمشهر 0766229
دهتل 0764338
دهنگ 0764327
دهو 0766232
دولاب 0763578
دیرستان 0763573
دیوان 0764224
راونگ 0766238
رستاق 0764425
رضوان 0763265
رمچاه 0763534
رمکان 0763536
روئیدر 0763328
رودان /ده بارز 0766422
زمین سنگ 0763282
زنگارد 0764344
زیارت 0764477
زیارتعلی 0766472
ستلو 0764473
سرچاهان 0763436
سرخنگی 0763256
سرخون 0763232
سرزه 0763267
سرگزاحمدی 0763425
سندرک 0766322
سهیلی 0763574
سیاهو 0763264
سیریک 0766362
شمیل بندر 0763253
شمیل حاجی آباد 0763426
شهاب سوزا 0763572
شهرصنعتی /بندرعباس 0763236
شهرو 0763233
شهرک /مروارید 0763248
صلخ 0763579
طاشکویه 0763429
طبل 0763575
طولا 0763544
عمانی 0764471
فارسی اکبری 0764483
فارغان 0763432
فاریاب سنگوئیه 0764352
فاریاب کوهیج 0764349
فتوئیه بندرلنگه 0764328
فین 0763262
قشم 0763522
قطب آباد 0763268
قلات بالا 0763242
قلعه قاضی 0763238
قلعه کمیز 0766433
گاوبندی 0764462
گچین 0763266
گروک بندرعباس 0766364
گزه 0764331
گزیربندرلنگه 0764222
گهره 0763271
گوران 0763541
گوربند 0766233
گورزانک 0766234
گورین 0764329
گیاهدان 0763537
لارک 0763582
لافت 0763538
لاوان 0764449
لمزان 0764232
مراغ 0764424
مردنو 0764341
مرکزموبایل کیش 0914769
مسن 0763576
مغدان 0764475
مغویه بندرلنگه 0764228
میناب 0765
نخل ابراهیمی 0766236
هاشم آباد 0763427
هرنگ بندرلنگه 0764337
هشتبندی 0766241
هشنیزبندرلنگه 0764476
هنگویه 0764336
کاروان /کوشه 0763542
کچوئیه 0764353
کرگان بندرعباس 0766224
کریان 0766225
کشاربالا 0763332
کشارچمردان 0763331
کشتی سازی صدرا 0763222
کشکو 0763284
کمشک 0764332
کناردان بندرلنگه 0764482
کنارسیاه 0764339
کنارو 0763258
کنچی 0764346
کنخ 0764236
کهتوئیه بندرلنگه 0746347
کهورستان 0763329
کوخرد 0764334
کوشک کنار 0764467
کوه وای 0763543
کوهستک 0766365
کوهیج 0764335
کیش 0764442

کد تلفن شهرها و شهرستان های استان همدان :(ادامه
)

مالک اشتر 0812487
مجنده مشکین شهر 0452557
مسجدین 0812544
ملابلاق 0812695
ملایر 0851
منگاوی 0852287
مهاجران 0812436
مهدی آباد 0812538
مهرآباد 0852244
مهین آباد 0852336
موسی آباد 0812347
میانده 0852483
نصرت آباد 0812354
نصیرآباد 0812748
نظام آباد 0812636
نگارخاتون 0812733
نمازگاه 0852265
ننج 0852275
نهاوند 0852322
نوار 0812638
نیر 0812645
هریان 0812643
همدان 0811
همه کسی نهاوند 0812443
همه کسی همدان 0812776
واشان 0852263
والاشجرد 0852478
وندرآباد 0812353
ویان 0812534
یسرلو 0812757
ینگی کند 0852277
یوسف آباد 0812356
یکن آباد/سولان /موئیجین 0811433
کاج 0812637
کبودرآهنگ 0812522
کرتیل آباد 0852259
کردآباد 0812556
کرفس 0812633
کریم آباد 0812464
کسب 0852276
کفراش 0852344
کمری 0852286
کهارد 0812647
کهنوش 0852452
کهکدان 0852267
کوریجان 0812535
کوشک آباد 0812447
کوه زره 0812783
کوهانی 0852338
کوهین 0812532

 

 نقشه سايت | درباره سايت | تماس با ما | تبادل لينك | تجارت_Powered by ESHTEHARD.NET© 2006-2008
استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذکر منبع و درج لينك سايت مجاز است

تماس با مدیر سایت Info@eshtehard.net